زبان دولگانی

زبان دولگان از زبان‌های ترکی و از شاخه زبان‌های ترکی سیبری است که در شبه جزیره تایمیر در نزدیکی اقیانوس منجمد شمالی توسط پنج هزار تن از دولگان‌ها بدان تکلم می‌شود. الفبای نگارش این زبان سیریلیک است و نزدیکی زیادی با زبان یاکوتی دارد. این زبان به طور قطع در معرض خطر Definitely endangered قرار دارد. [1] [2] [3] [4]

دولگان
Дулҕан Dulğan, Һака Haka
زبان بومی درروسیه
منطقهکراسنویارسک
شمار گویشوران
~۱٬۱۰۰  (بدون تاریخ)
زبان‌های ترکی
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹dlg

نقشه پراکندگی زبانهای یاکوتی(آبی تیره) و دولگانی(آبی)

منابع

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.