فهرست سرزمین‌هایی که مالایی یک زبان رسمی در آنجا است

در اینجا فهرست سرزمین‌هایی که که زبان رسمی‌شان مالایی است، ارائه شده‌است.

مناطق مالایی‌زبان.
  مالزی
  اندونزی
  سنگاپور و برونئی که مالایی معیار یک زبان رسمی است
  تیمور شرقی، که اندونزیایی یک زبان کاربردی است
  جنوب تایلند و جزایر کوکوس که در آن‌ها گونه‌هایی از مالایی سخن گفته می‌شود

فهرست

کشورهایی که مالایی یک زبان قانونی رسمی است
کشور منطقه جمعیت زبان نخست؟
 اندونزی آسیا ۲۳۷٬۴۲۴٬۳۶۳[1] بله
 مالزی آسیا ۳۰٬۰۱۸٬۲۴۲[2] بله
 سنگاپور آسیا ۵٬۴۶۹٬۷۰۰[3] نه
 برونئی آسیا ۴۱۷٬۲۰۰[4] بله

منابع

  1. "Population Projection by Province, 2010–2035". Central Bureau of Statistics. Archived from the original on 25 July 2015. Retrieved 18 May 2015.
  2. "Malaysia Population Clock". Department of Statistics, Malaysia. Archived from the original on 5 December 2013. Retrieved 16 March 2014.
  3. "Statistics Singapore - Latest Data - Population (Mid-Year Estimates)". Statistics Singapore. June 2014. Archived from the original on 5 November 2014. Retrieved 3 November 2014.
  4. "National Statistics". depd.gov.bn. Archived from the original on 11 November 2016. Retrieved 1 July 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.