زبان‌های آمریکای جنوبی

زبان‌های در حال صحبت در امریکای جنوبی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

  • زبان‌های قدرت‌های استعمارگر پیشین
  • بسیاری زبان‌های محلی که در کنار زبان استعماری متداول هستند
  • و انواع زبان‌های ریشه گرفته شده از زبان‌های دیگر که توسط مهاجران در طول سال‌های صحبت می‌شوند.
زبان‌های اصلی اروپایی در امریکای جنوبی

زبان‌های متداول در امریکای جنوبی بیشتر توسط استعمارگران به این سرزمین‌ها معرفی شده و بخشی از آن‌ها با تغییر شکل با زبان کریول درآمیخته شده‌اند.

زبان‌های اصلی

زبان‌های بومی اصلی در آمریکای لاتین:
     Quechua      Guarani      Aymara
     Nahuatl      Maya languages      Mapudungún

پرتغالی با تفاوتی اندک زبان اکثریت مردم امریکای جنوبی است.[1] اسپانیایی با همان تفاوت اندک در جای دوم زبان‌های در حال سخن در امریکای لاتین قرار دارد.

دیگر زبان‌های رسمی را این لیست شامل می‌شود:

منابع

  1. {{cite web |url=https://e2f.com/4751/
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.