فهرست خانواده‌های زبانی

در اینجا فهرست خانواده‌های زبانی ارائه شده‌است. این فهرست شامل فهرست خانواده‌های زبانی مختلف، زبان‌های تک‌خانواده، دسته‌بندی‌نشده و سایر انواع زبان‌ها می‌شود.

خانواده‌های زبانی در جهان امروز

خانواده زبانی به دسته‌ای از زبان‌های مشتق‌شده از نیایی مشترک گفته می‌شود. زبان‌های قرار گرفته در خانواده مشترک می‌بایست در شمار قابل توجهی از ویژگی‌های واج‌شناسی، ریخت‌شناسی و دستور مشترک باشند.[1]

بر اساس آمار اتنولوگ، ۷٬۱۱۷ زبان زنده بشری به ۱۴۲ خانواده زبانی تقسیم می‌شوند.[2]

خانواده‌های زبانی بزرگ

بر پایه شمار زبان‌ها

اتنولوگ از ۷٬۱۱۱ خانواده زبانی شناخته‌شده در جهان (۲۰۱۹) خانواده‌های زیر را به عنوان بزرگ‌ترین‌ها فهرست می‌کند:

 1. نیجر-کنگو (۱٬۵۴۲ زبان) (۲۱٫۷٪)
 2. آسترونزیایی (۱٬۲۵۷ زبان) (۱۷٫۷٪)
 3. فرا-گینه نو (۴۸۲ زبان) (۶٫۸٪)
 4. چینی-تبتی (۴۵۵ زبان) (۶٫۴٪)
 5. هندواروپایی (۴۴۸ زبان) (۶٫۳٪)
 6. استرالیایی (۳۸۱ زبان) (۵٫۴٪)
 7. آفروآسیایی (۳۷۷ زبان) (۵٫۳٪)
 8. نیلوصحرایی (۲۰۶ زبان) (۲٫۹٪)
 9. اوتو-مانگویین (۱۷۸ زبان) (۲٫۵٪)
 10. آستروآسیایی (۱۶۷ زبان) (۲٫۳٪)
 11. کرا-دای (۹۱ زبان) (۱٫۳٪)
 12. دراویدی (۸۶ زبان) (۱٫۲٪)
 13. توپیایی (۷۶ زبان) (۱٫۱٪)

گلاتولوگ از ۸۴۹۴ خانواده زبانی شناخته‌شده در جهان (۲۰۱۹) خانواده‌های زیر را به عنوان بزرگ‌ترین‌ها فهرست می‌کند:

 1. اطلس-کنگو (۱٬۴۳۲ زبان)
 2. آسترونزیایی (۱٬۲۷۵ زبان)
 3. هندواروپایی (۵۸۸ زبان)
 4. چینی-تبتی (۴۹۴ زبان)
 5. آفروآسیایی (۳۷۳ زبان)
 6. فرا-گینه نو هسته‌ای (۳۱۴ زبان)
 7. پاما-نیونگایی (۲۴۸ زبان)
 8. اوتو-مانگویین (۱۸۰ زبان)
 9. آستروآسیایی (۱۵۹ زبان)
 10. کرا-دای (۹۴ زبان)
 11. دراویدی (۸۱ زبان)
 12. آراواکی (۷۸ زبان)
 13. مانده (۷۵ زبان)
 14. توپیایی (۷۱ زبان)

خانواده‌های زبانی

نام خانواده زبان‌ها سخنگویان کنونی[3] موقعیت خانواده مادر پیشنهادی
زبان‌های آفروآسیایی ۳۶۶ ۴۹۹٬۲۹۴٬۶۶۹ آفریقا، آسیا
Khoe languages ۱۲ ۳۳۷٬۳۳۷ آفریقا
Kx'a languages ۴ ۱۰۴٬۰۰۰ آفریقا
Tuu languages ۲ ۲٬۵۰۰ آفریقا
زبان‌های نیجر-کنگو ۱٬۵۲۴ ۵۱۹٬۸۱۴٬۰۳۳ آفریقا
زبان‌های مانده ۵۰ ۲۷٬۰۰۳٬۰۰۰ آفریقا نیجر-کنگو
Ubangian languages ۲۷ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ آفریقا نیجر-کنگو
نیلوصحرایی ۱۹۹ ۵۳٬۳۵۹٬۶۱۰ آفریقا
Berta languages ۳ ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ آفریقا نیلوصحرایی
Kadu languages ۶ ۱۲۰٬۶۰۰ آفریقا نیلوصحرایی
Koman languages ۴ ۵۰٬۰۰۰ آفریقا نیلوصحرایی
Kuliak languages ۳ ۷٬۵۰۰ آفریقا نیلوصحرایی
زبان‌های سنغایی ۱۱ ۳٬۲۲۸٬۰۰۰ آفریقا نیلوصحرایی
زبان‌های آینو ۳ ۲ آسیا
زبان‌های ژاپنی ۱۲ ۱۲۹٬۲۴۰٬۱۸۰ آسیا آلتایی (مورد اختلاف)
زبان‌های کره‌ای ۲ ۷۷٬۲۶۹٬۸۹۰ آسیا آلتایی (مورد اختلاف)
زبان‌های مغولی‌تبار ۱۳ ۷٬۲۶۹٬۴۸۰ آسیا آلتایی (مورد اختلاف)
زبان‌های تونگوزی ۱۱ ۵۵٬۸۰۰ آسیا آلتایی (مورد اختلاف)
زبان‌های ترکی ۳۵ ۱۷۹٬۹۴۵٬۹۳۳ آسیا، اروپا آلتایی (مورد اختلاف)
زبان‌های قفقازی شمال شرقی 29[4] ۴٬۱۵۵٬۲۵۸ آسیا، اروپا قفقازی، آلارودی
زبان‌های قفقازی شمال غربی ۴ ۱٬۶۵۵٬۰۰۰ آسیا، اروپا قفقازی
زبان‌های ینی‌سئیایی ۲ ۲۱۱ آسیا دنه-ینی‌سئیایی
زبان‌های دراویدی ۸۴ ۲۵۲٬۸۰۷٬۶۱۰ آسیا
زبان‌های هندواروپایی ۴۴۸ ۳٬۲۳۷٬۹۹۹٬۹۰۴ آسیا، اروپا
زبان‌های کارتولی ۵ ۴٬۸۵۰٬۰۰۰ آسیا، اروپا
زبان‌های چوکوتکا-کامچاتکایی ۵ ۶٬۸۷۵ آسیا
زبان‌های یوکاغیر ۲ ۷۴۰ آسیا
زبان‌های نیوخ ۲ ۲۰۰ آسیا
زبان‌های آستروآسیایی ۱۶۹ ۱۱۶٬۳۲۳٬۰۴۰ آسیا
زبان‌های آسترونزیایی ۱٬۲۲۳ ۳۲۵٬۸۶۲٬۵۱۰ آفریقا، آسیا، اقیانوسیه آستروتای
زبان‌های کرا-دای ۹۴ ۸۱٬۵۴۹٬۸۲۸ آسیا آستروتای
زبان‌های آونگان ۲ ۲۹۶ آسیا
زبان‌های همونگ-مین ۳۸ ۹٬۳۳۲٬۰۷۰ آسیا
زبان‌های چینی-تبتی ۴۵۳ ۱٬۳۸۵٬۹۹۵٬۱۹۵ آسیا
Siangic languages ۲ ۳٬۵۰۰ آسیا چینی-تبتی
Digaro languages ۲ ۴۶٬۰۰۰ آسیا چینی-تبتی
زبان‌های هوری-اورارتویی ۲ منقرض آسیا
Kho-Bwa languages ۵ ۹٬۰۰۰ آسیا چینی-تبتی
زبان‌های اورالی ۳۷ ۲۰٬۷۱۶٬۴۵۷ آسیا، اروپا
Tyrsenian languages (۳) منقرض اروپا
Baining languages ۶ ۱۳٬۸۰۰ گینه نو
Border languages ۱۵ ۱۷٬۰۸۰ گینه نو
Central Solomon languages ۴ ۱۴٬۸۱۰ گینه نو
East Bird's Head – Sentani languages ۸ ۷۱٬۷۳۰ گینه نو Extended West Papuan
Eastern Trans-Fly languages ۴ ۶٬۷۶۰ گینه نو
Fas languages ۲ ۲٬۸۴۰ گینه نو Left May – Kwomtari, Kwomtari–Fas
East Geelvink Bay languages ۱۲ ۸٬۰۰۵ گینه نو
Lakes Plain languages ۱۹ ۸٬۴۵۵ گینه نو
Left May languages ۶ ۲٬۰۰۵ گینه نو Left May – Kwomtari
Kwomtari languages ۳ ۱٬۵۱۰ گینه نو Left May – Kwomtari, Kwomtari–Fas
Mairasi languages ۳ ۴٬۳۸۵ گینه نو
Nimboran languages ۵ ۸٬۵۰۰ گینه نو
North Bougainville languages ۴ ۱۰٬۰۲۰ گینه نو
Piawi languages ۲ ۲٬۶۰۰ گینه نو
Ramu – Lower Sepik languages ۳۲ ۶۵٬۸۳۰ گینه نو
Senagi languages ۲ ۲٬۹۶۰ گینه نو
زبان‌های سپیک ۵۵ ۱۶۲٬۷۰۴ گینه نو
Skou languages ۸ ۵٬۶۶۵ گینه نو
South Bougainville languages ۹ ۶۸٬۷۰۰ گینه نو
Tor–Kwerba languages ۲۴ ۱۶٬۱۹۵ گینه نو
زبان‌های توریچلی ۵۷ ۱۱۳٬۷۰۵ گینه نو
Trans-Fly – Bulaka River languages ۲۲ ۱۶٬۳۱۲ گینه نو
فرا–گینه نو ۴۷۶ ۳٬۵۴۰٬۰۲۴ گینه نو
West New Britain languages ۳ ۶٬۵۵۰ گینه نو
West Papuan languages ۲۳ ۲۶۹٬۴۲۵ گینه نو
Yuat languages ۶ ۷٬۷۰۰ گینه نو
Bunuban languages ۲ ۱۰۰ استرالیا
Wagaydyic languages ۲ ۵ استرالیا
Western Daly languages ۳ ۲۱ استرالیا
Southern Daly languages ۲ ۱۹۸۰ استرالیا
Limilngan languages ۱ ۲۳ استرالیا
Jarrakan languages ۳ ۱۳۰ استرالیا
Nyulnyulan languages ۳ ۹۴ استرالیا
Worrorran languages ۳ ۱۰۸ استرالیا
Mirndi languages ۳ ۲۶۱ استرالیا
Arnhem Land languages (پیشنهادی) ۷ ۱۸۱۱ استرالیا
Gunwinyguan languages ۵ ۱۳۱۴ استرالیا
Paman languages ۴۸ ۱۵۲۴ استرالیا
زبان‌های پاما-نیونگایی ۳۰۰ ۲۳٬۵۳۹ استرالیا
Tangikic languages 3 or ۴ ۷۳ استرالیا
زبان‌های آلگی ۴۱ ۲۱۴٬۷۶۸ آمریکای شمالی
Caddoan languages ۵ ۴۶ آمریکای شمالی
Chimakuan languages ۱ ۱۰ آمریکای شمالی
زبان‌های اسکیمو-آلیوت ۱۰ ۱۰۸٬۷۰۵ آمریکای شمالی
Hokan languages ۲۱ ۷٬۱۷۱ آمریکای شمالی
زبان‌های ایروکویی ۹ ۱۴٬۵۴۳ آمریکای شمالی
Keres languages ۲ ۱۰٬۶۷۰ آمریکای شمالی
زبان‌های مایایی ۳۱ ۶٬۵۲۲٬۱۸۲ آمریکای شمالی
Mixe–Zoque languages ۱۷ ۱۵۳٬۶۱۲ آمریکای شمالی Totozoquean
Muskogean languages ۶ ۱۵٬۶۴۰ آمریکای شمالی
زبان‌های نا-دنه ۴۴ ۲۰۸٬۵۵۲ آمریکای شمالی دنه-ینی‌سئیایی
زبان‌های اوتو-مانگویین ۱۷۶ ۱٬۶۷۸٬۲۱۴ آمریکای شمالی
Penutian (پیشنهادی) ۱۶ ۳٬۵۱۳ آمریکای شمالی
Salishan languages ۲۵ ۱٬۹۶۹ آمریکای شمالی
Siouan languages ۱۴ ۳۳٬۳۹۹ آمریکای شمالی
Takic languages ۶ ۳۵ آمریکای شمالی
Tanoan languages ۶ ۶٬۰۰۰ آمریکای شمالی
Totonacan languages ۱۲ ۲۸۲٬۲۵۰ آمریکای شمالی Totozoquean
زبان‌های یوتو-آزتک ۵۸ ۱٬۹۱۰٬۴۴۲ آمریکای شمالی
Wakashan languages ۶ ۷۱۰ آمریکای شمالی
Wintuan languages ۱ منقرض آمریکای شمالی Penutian
Yok-Utian languages ۴۲ ۳۵ آمریکای شمالی Penutian
Yuki-Wappo languages ۲ منقرض آمریکای شمالی
Alacalufan languages ۱ ۱۲ آمریکای جنوبی
Arawan languages ۸ ۵٬۸۷۰ آمریکای جنوبی
Araucanian languages ۲ ۲۶۲٬۰۰۰ آمریکای جنوبی
زبان‌های آراواکی ۵۴ ۶۹۹٬۷۰۹ آمریکای جنوبی
Arutani–Sape languages (پیشنهادی) ۲ ۴۷ آمریکای جنوبی
Aymaran languages ۳ ۲٬۸۰۸٬۷۴۰ آمریکای جنوبی
Barbacoan languages ۳ ۲۴٬۸۰۰ آمریکای جنوبی
Cahuapanan languages ۲ ۱۰٬۳۷۰ آمریکای جنوبی
Carib languages ۲۹ ۶۷٬۳۷۶ آمریکای جنوبی
Catacaoan languages (۳) منقرض آمریکای جنوبی
Chapacuran languages ۴ ۲٬۰۱۹ آمریکای جنوبی
Charruan languages (۱۰) منقرض آمریکای جنوبی
Chibchan languages ۲۰ ۳۰۶٬۲۶۷ آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی
Chimuan languages (۳) منقرض آمریکای جنوبی
Choco languages ۷ ۱۱۴٬۶۰۰ آمریکای جنوبی
Chonan languages (۶) منقرض آمریکای جنوبی
Esmeralda–Yaruroan languages (پیشنهادی) ۱ ۶٬۰۰۰ آمریکای جنوبی
Guaicuruan languages ۴ ۴۹٬۳۵۰ آمریکای جنوبی Mataco–Guaicuru
Hibito–Cholon languages ۲ منقرض آمریکای جنوبی
Jicaquean languages ۱ ۳۵۰ آمریکای جنوبی
Jirajaran languages ۳ منقرض آمریکای جنوبی
Jivaroan languages ۴ ۸۹٬۶۳۰ آمریکای جنوبی
Katembri–Taruma languages ۱ ۱۰ آمریکای جنوبی
Katukinan languages ۲ ۱۰ آمریکای جنوبی
Lencan languages ۲ منقرض آمریکای جنوبی
Lule–Vilela languages ۱ ۱۰ آمریکای جنوبی
Macro-Jê languages (پیشنهادی) ? ۵۱٬۰۹۳ آمریکای جنوبی
بزرگ‌اوتوکومایی ۴ ۱٬۹۶۱ آمریکای جنوبی
Mascoian languages ۶ ۲۰٬۷۲۸ آمریکای جنوبی
Matacoan languages ۷ ۶۰٬۲۸۰ آمریکای جنوبی
Misumalpan languages ۴ ۱۹۲٬۰۵۰ آمریکای جنوبی
Mosetenan languages ۱ ۵٬۳۲۰ آمریکای جنوبی
Mura languages ۱ ۳۶۰ آمریکای جنوبی
Nadahup languages ۴ ۲٬۸۹۴ آمریکای جنوبی
Nambikwaran languages ۶ ۱٬۰۶۸ آمریکای جنوبی
Otomákoan languages ۲ منقرض آمریکای جنوبی Macro-Otomákoan
Pano–Tacanan languages (پیشنهادی) ۲۷ ۴۲٬۰۱۴ آمریکای جنوبی
Paezan languages ۳ ۶۰٬۰۰۰ آمریکای جنوبی
Peba–Yaguan languages ۱ ۵٬۷۰۰ آمریکای جنوبی
Puinavean languages ۱ ۳٬۰۰۰ آمریکای جنوبی
زبان‌های کچوا ۴۵ ۷٬۷۶۸٬۸۲۰ آمریکای جنوبی
Piaroa–Saliban languages ۳ ۱۸٬۶۳۰ آمریکای جنوبی
Tequiraca–Canichana languages (۲) منقرض آمریکای جنوبی
Timotean languages (۲) منقرض آمریکای جنوبی
Tiniguan languages ۲ ۱ آمریکای جنوبی
Tucanoan languages ۲۳ ۳۰٬۳۰۸ آمریکای جنوبی
زبان‌های توپیایی ۶۶ ۵٬۰۲۶٬۵۰۲ آمریکای جنوبی
Uru–Chipaya languages ۲ ۱٬۲۰۰ آمریکای جنوبی
Witotoan languages ۷ ۱۷٬۴۷۸ آمریکای جنوبی
Xincan languages (۵) منقرض آمریکای جنوبی
Yanomaman languages ۴ ۳۱٬۶۷۰ آمریکای جنوبی
Zamucoan languages ۲ ۵٬۹۰۰ آمریکای جنوبی
Zaparoan languages ۳ ۹۰ آمریکای جنوبی
زبان‌های میانجی جهانی ۴۹ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ جهان؟

زبان‌های تک‌خانواده

زبان تک‌خانواده زبانی است که عضوی از هیچ خانواده‌ای نیست و می‌توان آن را به عنوان تنها عضو خانواده خودش معرفی کرد.

آفریقا

 • بانگیما (مالی)
 • هادزا (تانزانیا)
 • سانداوه (تانزانیا)

آسیا

اروپا

آمریکای شمالی

 • Atakapa (ایالات متحده) [منقرض]
 • Chitimacha (ایالات متحده) [منقرض]
 • Cuitlatec (مکزیک) [منقرض]
 • Haida (کانادا، ایالات متحده)
 • Huave (مکزیک)
 • Karankawa (ایالات متحده) [منقرض]
 • Kutenai (کانادا، ایالات متحده)
 • Natchez (ایالات متحده)
 • Purépecha (مکزیک)
 • Takelma (ایالات متحده) [منقرض]
 • Timucua (ایالات متحده) [منقرض]
 • Tonkawa (ایالات متحده) [منقرض]
 • Tunica (ایالات متحده)
 • یوچی (ایالات متحده)
 • زونی (ایالات متحده)

اقیانوسیه

استرالیا

 • Laragiya
 • Malak-Malak
 • Minkin [منقرض]
 • Ngurmbur
 • Tiwi

گینه نو

 • Abinomn (ایریان شمالی)
 • Anêm (بریتانیای نو)
 • Ata (بریتانیای نو)
 • Busa (ساندوان)
 • Isirawa (ایریان شمالی)
 • Kol (بریتانیای نو)
 • Kuot (Panaras) (ایرلند نو)
 • Massep
 • Pyu
 • Sulka (بریتانیای نو)
 • Taiap (سپیک)
 • Yalë (ساندوان)
 • Yawa (خلیج گیلوینگ)
 • Yele (جزیره رانل)

آمریکای جنوبی

 • Aikanã (برزیل)
 • Andoque (کلمبیا، پرو)
 • Betoi (کلمبیا)
 • Camsá (کلمبیا)
 • Candoshi-Shapra (پرو)
 • Cayuvava (بولیوی)
 • Cofán (کلمبیا، اکوادور)
 • Fulniô (برزیل)
 • Guató (برزیل، بولیوی)
 • Waorani (اکوادور، پرو)
 • Irantxe (برزیل)
 • Itonama (بولیوی)
 • Kanoê (برزیل)
 • Kwaza (برزیل)
 • Leco (بولیوی)
 • ماپوچه‌ای (شیلی، آرژانتین)
 • Movima (بولیوی)
 • Omurano (پرو)
 • Oti (برزیل) [منقرض]
 • Páez (کلمبیا)
 • Puelche (آرژانتین، شیلی)
 • Puquina (بولیوی) [منقرض]
 • Ticuna (کلمبیا، پرو، برزیل)
 • Warao (گویان، سورینام، ونزوئلا)
 • Yaghan (شیلی)
 • Yuracaré (بولیوی)
 • Yuri (کلمبیا، برزیل)
 • Yurumanguí (کلمبیا)

زبان‌های دسته‌بندی‌نشده

زبان‌های دسته‌بندی‌نشده زبان‌هایی هستند که رابطه ژنتیکی با هیچ زبان دیگری ندارند یا تاکنون شناخته نشده‌است. زیرا داده‌ها در مورد آن‌ها بسیار کم و ضعیف هستند و امکان دسته‌بندی قابل اعتماد برای آن‌ها وجود ندارد: بیشتر این زبان‌ها منقرض شده‌اند و به احتمال زیاد، هرگز به اندازه کافی برای دسته‌بندی شناخته نمی‌شوند.

آفریقا

 • Ongota
 • Kwadi (منقرض)
 • Dompo
 • Mpra
 • Mpur (غنا)
 • Jalaa
 • Laal
 • Meroitic (منقرض)
 • Shabo
 • Bayot
 • Boro (منقرض)
 • Kujargé
 • Oblo
 • Weyto
 • Rimba
 • Oropom (منقرض)
 • Wawu
 • Omaio (تانزانیا)
 • Serengeti-Dorobo (تانزانیا)
 • Vazimba (ماداگاسکار)
 • Guanche (منقرض)

آسیا

 • Isaurian (منقرض)
 • Ancient Cappadocian (منقرض)
 • Mysian (منقرض)
 • Ruanruan (منقرض)
 • Gutian (منقرض)
 • کاسکی (منقرض)
 • کاسیان (منقرض)
 • شیونگ‌نو (منقرض)
 • Xianbei (منقرض)
 • Hunnic (منقرض)
 • کیمبری (منقرض)
 • Kenaboi (منقرض
 • Philistine (منقرض)
 • Proto-Euphratean (منقرض)
 • سنتینلی
 • Tambora (منقرض)
 • Undeciphered -k language of ancient Yemen (منقرض)
 • Harappan (منقرض)

اروپا

 • Iberian (اسپانیا) (منقرض)
 • Tartessian (اسپانیا، پرتغال) (منقرض)
 • North Picene (ایتالیا) (منقرض)
 • Camunic (ایتالیا) (منقرض)
 • Minoan (کرت) (منقرض)
 • Eteocretan (کرت) (منقرض)
 • Eteocypriot (قبرس) (منقرض)
 • Trojan (منقرض)
 • Paleo-Sardinian (ساردینیا) (منقرض)
 • Paleo-Corsican (کرس) (منقرض)
 • Elymian (سیسیل) (منقرض)
 • Sicanian (سیسیل) (منقرض)
 • Sicel (سیسیل) (منقرض)
 • پلاسجی (یونان) (منقرض)
 • Sorothaptic (اسپانیا) (منقرض)
 • Liburnian (بالکان) (منقرض)
 • Paeonian (بالکان) (منقرض)
 • اتروسکی (ایتالیا) (منقرض)
 • Raetic language (ایتالیا) (منقرض)
 • Lemnian language (یونان) (منقرض)

آمریکای شمالی

 • Macorix (منقرض)
 • Guanahatabey (منقرض)
 • Ciguayo (منقرض)
 • Akokisa (ایالات متحده) (منقرض)
 • Tequesta (ایالات متحده) (منقرض)
 • Quinipissa (ایالات متحده) (منقرض)
 • Pascagoula (ایالات متحده) (منقرض)
 • Coree (ایالات متحده) (منقرض)
 • Congaree (ایالات متحده)
 • Eyeish (ایالات متحده) (منقرض)
 • Cusabo (ایالات متحده) (منقرض)
 • Bidai (ایالات متحده) (منقرض)
 • Guale (ایالات متحده) (منقرض)
 • Yamasee (ایالات متحده) (منقرض)
 • Appalousa (ایالات متحده) (منقرض)
 • Avoyel (ایالات متحده) (منقرض)
 • Pedee (ایالات متحده) (منقرض)
 • Guachichil (مکزیک) (منقرض)

اقیانوسیه

 • Tetepare (جزایر سلیمان)
 • Moksela (اندونزی)

استرالیا

 • Ngaygungu (منقرض)
 • Wakabunga
 • Ndrangith

گینه نو

 • Bayono-Awbono
 • Dibiyaso
 • Elseng
 • Kapori
 • Kehu
 • Kembra
 • Kimki
 • Kosare
 • Purari
 • Pyu
 • Saponi (منقرض)
 • Sulka
 • Tause
 • Afra

آمریکای جنوبی

 • Taushiro (پرو)
 • Flecheiros (برزیل)
 • Majena (بولیوی) (منقرض)
 • Caranqui (اکوادور) (منقرض)
 • Sinúfana (کلمبیا) (منقرض)

زبان‌های دسته‌بندی‌نشده و خانواده‌های منقرض

در این بخش، زبان‌ها و خانواده‌های منقرض شده‌ای که هیچ خویشاوند زنده شناخته‌شده‌ای ندارند، فهرست می‌شوند.

نام زبان‌ها سال مرگ موقعیت تایید خوب؟ خانواده مادر پیشنهادی
زبان‌های هوری-اورارتویی ۲ قرن ۷ ق. م؟ آسیا آری آلارودی
زبان‌های تاسمانیایی (چندین خانواده) ۵–۱۶ ۱۹۰۵ استرالیا نه
Eastern Daly languages ۲ ۲۰۰۶ استرالیا برخی
Tyrsenian languages ۳ قرن ۳ اروپا برخی
Baenan ۱ دهه ۱۹۴۰ آمریکای جنوبی نه
Culle ۱ قرن ۲۰ آمریکای جنوبی نه
Kunza ۱ دهه ۱۹۵۰؟ آمریکای جنوبی برخی
Gamela ۱ ؟ آمریکای جنوبی نه
Gorgotoqui ۱ قرن ۱۷ آمریکای جنوبی نه
Huamoé ۱ ؟ آمریکای جنوبی نه
Malibu languages ۹ ؟ آمریکای جنوبی نه
Munichi ۱ دهه ۱۹۹۰ آمریکای جنوبی برخی آراواکی
Natú ۱ قرن ۱۹ آمریکای جنوبی
Pankararú ۱ قرن ۲۰ آمریکای جنوبی نه
Panzaleo ۱ قرن ۱۷ آمریکای جنوبی نه
Sechura ۱ قرن ۱۹؟ آمریکای جنوبی نه
Tarairiú ۱ ؟ آمریکای جنوبی نه
Tuxá ۱ قرن ۱۹؟ آمریکای جنوبی نه
Xocó ۱–۳ ؟ آمریکای جنوبی نه
Xukuru ۱ ؟ آمریکای جنوبی نه Xukuruan
Yurumanguí ۱ قرن ۱۹؟ آمریکای جنوبی نه
Adai ۱ قرن ۱۹ آمریکای شمالی نه
Alagüilac ۱ قرن ۱۸؟ آمریکای شمالی نه
Aranama ۱ قرن ۱۹ آمریکای شمالی نه
Atakapa ۱ قرن ۲۰ آمریکای شمالی برخی
Beothuk ۱ ۱۸۲۹ آمریکای شمالی نه
Calusa ۱ قرن ۱۸؟ آمریکای شمالی نه
Cayuse ۱ دهه ۱۹۳۰ آمریکای شمالی
Chumashan ۶ دهه ۱۹۶۰ آمریکای شمالی
Cotoname ۱ قرن ۱۹؟ آمریکای شمالی
Maratino ۱ ؟ آمریکای شمالی نه یوتو-آزتک
Naolan ۱ دهه ۱۹۵۰ آمریکای شمالی نه
Quinigua ۱ ؟ آمریکای شمالی نه
Solano ۱ قرن ۱۸ آمریکای شمالی نه

زبان‌های اشاره

روابط خانوادگی زبان‌های اشاره به دلیل کمبود پژوهش‌های زبان‌شناختی به خوبی تثبیت نشده‌اند و بسیاری از آن‌ها تک‌خانواده هستند.[5] خانواده‌های زبان‌های اشاره عبارتند از:

نام خانواده موقعیت شمار زبان‌ها
اشاره فرانسویاروپا، آمریکا، آفریقای فرانسوی‌زبان، بخش‌هایی از آسیابیش از ۵۰
اشاره بریتانیاییبریتانیا، استرالیا، نیوزیلند، آفریقای جنوبی۴–۱۰
اشاره عربیبیشتر جهان عرب۶–۱۰
اشاره ژاپنیژاپن، کره، تایوان۳
اشاره آلمانیآلمان، لهستان، اسرائیل۳
اشاره سوئدیسوئد، فنلاند، پرتغال۳

فراتر از این خانواده‌ها، در جهان زبان‌های اشاره تک خانواده بسیاری وجود دارد؛ از جمله:

جستارهای وابسته

منابع

 1. Nordquist, Richard. "Language Family Definition and Examples". ThoughtCo. Retrieved 2020-01-08.
 2. "Summary by language family". Ethnologue.
 3. "What are the largest language families?". Ethnologue. May 25, 2019.
 4. "North Caucآسیاn". Ethnologue. Archived from the original on July 2, 2016. Retrieved July 17, 2016.
 5. Wittmann, Henri (1991). "Classification linguistique des langues signées non vocalement" (PDF). Revue québécoise de linguistique théorique et appliquée (به فرانسوی). 10 (1): 215–288.

پیوند به بیرون

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.