سرطان منتقل‌شونده

سرطان منتقل‌شونده یا سرطان انگلی گونه‌ای سلول سرطانی است که می‌تواند از یک جاندار به جاندار دیگر منتقل شود. با آنکه سرطان به صورت معمول از جانداری به جاندار دیگر منتقل نمی‌شود، بعضی سرطان‌های ویژه جانورانی چون سگ، شیطان تاسمانی، و همستر سوری می‌توانند در پی تماس گونه آلوده با دیگر نمونه‌ها، به آن‌ها منتقل شوند.

تومور صورتی شیطان تاسمانی (DFTD) از جمله سرطان‌های منتقل‌شونده‌ای است که باعث کاهش جمعیت بسیار در شیطان‌های تاسمانی شده‌است.[1]

جستارهای وابسته

منابع

  1. Pearse, A. -M. , Swift, K. (2006). "Allograft theory: Transmission of devil facial-tumour disease". Nature. 439 (7076): 549. doi:10.1038/439549a. PMID 16452970.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.