کارسینوما

کارسینوما (به انگلیسی: Carcinoma) رشد بدخیم (سرطان) سلول‌های اپیتلیال را گویند که به بافت‌های اطراف نفوذ نموده و توانایی متاستاز نیز دارد. کارسینوما از سلول‌های تمایز یافته‌ای به وجود آمده‌اند که رفتار و شکل خاصی دارند مثلاً کراتین یا موسین یا انواع هورمون تولید می‌کنند.[1] تشخیص کارسینوماهای تمایز نیافته از روی مورفولوژی آن‌ها مشکل است ولی از آنجایی که کارسینوما معمولاً حاوی کراتین هستند تشخیص کراتین با استفاده از ایمونوهیستوشیمی به تشخیص و نوع درمان این تومورها کمک می‌کند.[2]

کارسینوما
عکاسی ریزنگاری of a lung primary small cell carcinoma, a type of carcinoma. The clustered cancerous cells consist primarily of nucleus (purple); they have only a scant rim of cytoplasm. The surrounding pale staining, discoid cells are red blood cells. Cytopathology specimen. Field stain.
طبقه‌بندی و منابع بیرونی
تخصصسرطان‌شناسی
آی‌سی‌دی-اُ:۸۰۱۰-۸۵۸۰
اُمیم۸۰۱۰/۳
سمپD002277
کارسینومای کلیوی

ایمونوهیستوشیمی:یک واکنش متقابل بسیار اختصاصی میان مولکول‌ها یا به عبارت بهتر واکنش میان یک آنتی‌ژن و آنتی بادی آن است.[3]

جدول بافت‌شناسی

بافت‌درگیر نوع هایپرپلازی اصطلاح پزشکی
اپیتلیوم خوش‌خیم پاپیلوما
اپیتلیوم بدخیم کارسینوما
بافت همبند خوش‌خیم --
بافت همبند بدخیم سارکوما
غدد خوش‌خیم آدنوم
غدد بدخیم آدنوکارسینوم

منابع

  1. PubMedHealth (National Center for Biotech Info): Carsinoma
  2. National Cancer Institute: Adrenocortical Carcinoma Treatment ®PDQ
  3. UCSF Medical Center

پیوند به بیرون

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.