نشانگان پارانئوپلاستیک

سندروم پارانئوپلاستیک یا نشانگان منتج از سرطان(به انگلیسی: Paraneoplastic syndrome) به اختلالات بالینی گفته می‌شود که همراه و موازی با یک بیماری نئوپلاستیک بدخیم نمود یافته ولی این اختلالات ناشی و پی‌آمدی از حضور مستقیم فیزیکی تومور ویا فرایند متاستاز نمی‌باشد. این سندروم ممکن است ناشی از آزاد شدن یک یا چند ماده از تومور یا واکنش بدن مبتلا به تومور باشد.

نشانگان پارانئوپلاستیک
طبقه‌بندی و منابع بیرونی
تخصصسرطان‌شناسی
دادگان بیماری‌ها2064
ئی‌مدیسینmed/۱۷۴۷
سمپD010257

پیدایش این نشانگان٬ ممکن است موازی و همزمان با بیماری سرطان به صورت زمینه‌ای بوده و در صورت درمان موفقیت‌آمیز سرطان٬ این نشانگان نیز از بین بروند هرچند از دیدگاه ایمنی‌شناسی و عصب‌شناسی این بهبودی بعید به‌نظر می‌رسد.

سندرم پارانئوپلاستیک می‌تواند نشانه مهمی از یک سرطان باشد و بنابراین در مسیر پروگنوزی راهی برای شناسایی و درمان در سرطان محسوب می‌شود به‌طوری‌که پروتئین‌های ترشح شده را می‌توان به‌عنوان تومور مارکر برای درک بهتر مسیر درمانی در سرطان ردیابی نمود.

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.