کم‌خونی مگالوبلاستیک

کم‌خونی مگالوبلاستیک (Megaloblastic anemia) شایعترین نوع کم‌خونی ماکروسیتیک است که عامل آن کمبود ویتامین B۱۲ یا اسیدفولیک یا هردو مربوط می‌باشد. کمبود فولات یا ویتامینB۱۲ کوبالامین می‌تواند به رژیم غذایی نامناسب یا سوءجذب مربوط باشد. کمبود فولات طبیعتاً عوارض عصبی ایجاد نمی‌کند ولی کمبود ویتامینB۱۲، عوارض عصبی نیز ایجاد می‌کند.

کم‌خونی مگالوبلاستیک
Peripheral blood smear showing hypersegmented neutrophils, characteristic of megaloblastic anemia.
طبقه‌بندی و منابع بیرونی
تخصصخون‌شناسی
آی‌سی‌دی-۱۰D۵۱.۱, D۵۲.۰, D۵۳.۱
آی‌سی‌دی-9-CM281
دادگان بیماری‌ها29507
مدلاین پلاس000567
ئی‌مدیسینmed/۱۴۲۰ ped/۲۵۷۵
سمپD000749

کم خونی پرنیسیوز: علت آن یک واکنش اتوایمیون (سیستم دفاعی بدن علیه سلولهای خودی) علیه سلولهای دیواره معده می‌باشد. سلولهای دیواره فاکتورداخلی را ترشح می‌کنند که برای جذب ویتامین B۱۲ غذا وجود آن ضروری است؛ بنابراین تخریب سلولهای دیواره سبب نبود فاکتور داخلی و در نتیجه جذب ناچیز ویتامینB۱۲ می‌شود.

وقتی در نتیجه آزمایش بیمار (Report sheet) هیپوکروم میکروسیتیک آنمی وجود داشته باشد، دو تشخیص افتراقی داریم:

  1. آنمی فقر آهن
  2. تالاسمی مینور

حال اگر RDW بالا باشد (بیشتر از۱۵٪)، به نفع فقر آهن و اگر پایین باشد به نفع تالاسمی مینور است. در برخی مقالات RDW بالا بعنوان یک

  1. اختلاف در اندازه ندارند.

چه تشخیص‌های افتراقی مطرح می‌شود؟

  1. Aplastic anemia
  2. Anemia of liverdix

جستارهای وابسته

کم‌خونی

منابع

    Megaloblastic anemia

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.