انعقاد درون‌رگی منتشر

انعقاد درونرگی منتشر، یا لختگی درون‌رگی پخش‌شونده (به انگلیسی: Disseminated intravascular coagulation) یا (به انگلیسی: DIC) یا نارسایی انعقادی گسترده که به‌معنی فعال‌شدن آسیب‌شناختی سامانهٔ انعقاد خون به‌گونهٔ پیشرونده در رگ‌های مختلف بدن است. این بیماری خطرناک و کشنده‌است که به‌دلایل مختلفی به صورت ثانویه رخ می‌رهد. این بیماری هیچگاه خود به خود پیش نمی‌آید و بیشتر درپی یک بیماری و یا محرک اولیه پدید می‌آید.

انعقاد درون‌رگی منتشر
عکاسی ریزنگاری showing an acute thrombotic microangiopathy, the histologic correlate of DIC, in a kidney biopsy. A ترومبوز is present in the hilum of the گلومرول (center of image). PAS stain.
طبقه‌بندی و منابع بیرونی
تخصصخون‌شناسی
آی‌سی‌دی-۱۰D65
آی‌سی‌دی-9-CM286.6
دادگان بیماری‌ها3765
ئی‌مدیسینmed/577 emerg/150
سمپD004211

دلایل ایجاد بیماری

عوامل محرک مهم و معمول شامل:

علایم

در انعقاد درون‌رگی منتشر، روند انعقاد خون به صورت گسترده‌ای فعال می‌شود دو پیامد اصلی و مهم دارد:

۱- تشکیل میکروترومبوزهای متعدد درون‌رگی و در نهایت انسداد ترومبوزی عروق کوچک و متوسط که به این ترتیب می‌تواند جریان خون ارگان‌ها را مختل کرده و باعث ایجاد ایسکمی یا کمبود اکسیژن اعضا شود، لذا ممکن است در ایجاد نارسایی ارگان‌های متعدد شرکت نماید.

۲- با مصرف پلاکت‌ها و پروتئین‌های انعقادی خون باعث کاهش آن‌ها در پلاسما شده و منجر به خون‌ریزی شدید (شایعا از مکان تزریقات درون رگی: Intravascular injection sites و تمامی روزنه‌های خروجی بدن: body orifices) می‌شود.

نتایج آزمایشگاهی

  • کاهش تعداد پلاکت ها
  • افزایش PT/PTT
  • کاهش فیبرینوژن
  • کم خونی همولیتیک میکروآنژیوپاتیک :microangiopathic hemolytic anemia
  • افزایش D-dimer به دلیل افزایش فیبرین --> بهترین آزمایش غربالگری برای DIC

درمان

درمان اورژانس، بیمارستانی، پیچیده و دشوار است .

  • برای درمان ابتدا باید عامل محرک اولیهٔ دی ای سی مشخص و درمان شود. چرا که دی آی سی به خودی خود بروز نمی‌کند و یک بیماری ثانویه است.
  • انتقال خون
  • انتقال فرآوردهٔ خونی کرایوپرسیپیت (Cryoprecipitate، حاوی عوامل انعقاد خون می‌باشد) در صورت الزام
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.