نشانگان آگلوتینین سرد

نشانگان آگلوتینین سرد نوعی کم‌خونی همولیتیک خودایمن (اتو ایمیون) است. و مانند هر کمخونی همولیتیک خودایمن دیگری به انواع اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود. در این نشانگان نیز مانند بقیه کمخونی‌های همولیتیک اتو ایمن پادتن‌هایی در بدن ایجاد می‌شوند که به غشا گویچه‌های سرخ متصل می‌شوند و باعث تخریب گویچه‌های سرخ می‌شوند. در نشانگان آگلوتینین سرد به طور خاص این پادتن‌ها در دمای پایین تری واکنش نشان می‌دهند و به پروتئین‌های غشا گویچه‌های سرخ متصل می‌شوند.

نشانگان آگلوتینین سرد
آگلوتینین سرد - در دمای بدن، پادتن‌ها به گویچه های سرخ نمی‌چسبند، اگرچه در دماهای پایینتر با پادزای Ii واکنش نشان می دهند و گویچه های سرخ را گرد هم می آورند؛ فرایندی که به آن آگلوتینین گویند.
طبقه‌بندی و منابع بیرونی
تخصصخون‌شناسی
آی‌سی‌دی-۱۰D59.1
آی‌سی‌دی-9-CM283.0
دادگان بیماری‌ها2949
ئی‌مدیسینmed/408
سمپD000744

نوع اولیه

نوع اولیه نشانگان آگلوتینین سرد در نوع اولیه پادتن‌ها به صورت تک‌دودمانی (مونو کلونال-monoclonal) هستند و علت خاصی برای بروز بیماری شناخته نشده است. این فرم از بیماری معمولاً مزمن است و بعد از دهه پنج زندگی بروز می‌کند.

نوع ثانویه

نوع ثانویه نشانگان آگلوتینین سرد می‌تواند ثانویه به بیماریهای مختلفی بروز کند. در انواع تک دودمانی معمولاً بیماری مزمن است و در بزرگسالانی مبتلا به بیماریهای زیر دیده می‌شود: نئوپلاسم سلول‌های B - ماکروگلوبلولینمی والدنشتروم - لنفوم - لوسمی لنفویید مزمن - میلوم

تغییر رفتاری

افزون بر مراقبتهای پزشکی به دلیل فعال شدن این نوع کمخونی در هوای سرد، نکات زیر توصیه می شود:[1]

  • دوری کردن از هوای سرد با پوشیدن لباس گرم
  • پوشیدن دست کش هنگام کار با یخچال فریزر
  • گرم کردن خودرو در هوای سرد پیش از سوار شدن

منابع

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.