زبان اشاره قبرسی

زبان اشاره قبرسی زبان اشاره‌ای است که توسط ناشنوایان و کم شنوایان در قبرس استفاده می‌شود. این زبان پیجین زبان اشاره آمریکایی و زبان اشاره یونانی است.[1]

زبان اشاره قبرسی
Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα
زبان بومی درقبرس
شمار گویشوران
؟  (بدون تاریخ)
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹هیچ کدام (mis)
گلاتولوگهیچ کدام

منابع

  1. Timmermans, 2005, The Status of Sign Languages in Europe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.