زبان‌های مانده

زبان‌های مانده زبان ۳۰ تا میلیون نفر از مردمان مانده در کشورهای مالی، سنگال، گامبیا، گینه، ساحل عاج، بورکینا فاسو، سیرالئون، لیبری، گینه نو و چاد در غرب آفریقا است.[2]

مانده
سودانی غربی
اقوام:مردمان مانده
پراکنش:غرب آفریقا
تبار:یکی از خانواده‌های زبانی جهان
نیا:نیامانده
زیرگروه‌ها:
ماندینگ–کپله (مرکز و جنوب غرب)
ساموگو–سونینکه (شمال غرب)
دان–بوسا (شرق)
ایزو ۵–۶۳۹dmn
زبان شناسی00- (phylozone)
گلاتولوگmand1469[1]

منابع

  1. Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2013). "Mande". Glottolog 2.2. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
  2. Vydrin, Valentin. "Mande Languages". Oxford Research Encyclopedia of Linguistics. Oxford Research Encyclopedia of Linguistics.

پیوند به بیرون

الگو:کد زبان‌های معرفی‌شده در ایزو ۶۳۹–۳ که حرف اول عنوان بین‌المللی آنها حرف M است

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.