لشان ددان

لِشان دِدان (به آرامی نو: לשן דידן) از گویش‌های زبان آرامی یهودیان معاصر است که در اصل در آذربایجان صحبت می‌شد.

این زبان در منطقه دریاچه ارومیه از سلماس تا مهاباد صحبت می‌شد ولی در این منطقه امروزه منقرض شده‌است.[1]

بیشتر گویشوران این زبان امروزه در کشور اسرائیل زندگی می‌کنند. نام لشان ددان در آرامی به معنای «زبان ما» است. به این زبان، آرامی نو و آرامی نو یهودیان آذربایجان ایران نیز می‌گویند.

منابع

  1. UNESCO Interactive Atlas of the World’s Languages in Danger
  • * Heinrichs، Wolfhart (ed.) (1990). Studies in Neo-Aramaic. Scholars Press: Atlanta، Georgia. ISBN 1-55540-430-8.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.