زبان یهودی-کاشانی

یهودی-کاشانی گویشی از زبان‌های ایران مرکزی است که توسط کلیمیان کاشان در مرکز ایران صحبت می‌شود. این گویش، گویش کهن مردم این شهر بوده‌است و امروزه میان نسل مسن‌تر مهاجران کلیمی در مناطقی چون اسرائیل و آمریکای شمالی زنده مانده‌است. با این حال، در روستاهای ناحیه کاشان گویشی مشابه توسط مسلمانان استفاده می‌شود که گویش کلیمیان شهر کاشان در مواردی همچون واژگان و صرف و نحو با گویش روستایی ناحیه کاشمان تفاوت دارد به شکلی که در این موارد تأثیرپذیری بیشتری از پارسی نشان می‌دهد و جز این، گویش کلیمیان کاشان شباهت بیشتری به گویش‌های کلیمیان شهرهای دیگر، به خصوص اصفهان، دارد.

یهودی-کاشانی
زبان بومی دراسرائیل، ایران
شمار گویشوران
(بدون برآورد دسترسی)
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹
گلاتولوگkash1276[1]

واج‌شناسی

واج‌های این گویش مشابی پارسی مدرن است.

شناسه

مضارع اخباریاول شخص مفرددوم شخص مفردسوم شخص مفرداول شخص جمعدوم شخص جمعسوم شخص جمع
شناسهـُم /om/, ان /ɒn/ـِه /e/و /u/یم /im/ید /id/ـِند /end/

ضمائر شخصی

ضمائر شخصی منفصل

 • مو(ن) /mu/ / /mu/
 • تو /tu/
 • اُوی /ovi/ / اِوی /evi/
 • هاما /hɒmɒ/
 • شوما /ʃumɒ/ / شِما /ʃemɒ/
 • ایاها /iɒhɒ/ / (او)یاها /jɒhɒ/ ,/ujɒhɒ/

ضمائر شخصی متصل

مضارع اخباریاول شخص مفرددوم شخص مفردسوم شخص مفرداول شخص جمعدوم شخص جمعسوم شخص جمع
شناسهم /m/د /d/ش /ʃ/مون /mun/دون /dun/شون /ʃun/

نمونه واژه‌ها

 • زون /zun/ («دان»، «بن مضاع فعلی به معنی دانستن»)
 • زوماد /zumɒd̪/ («داماد»)
 • اِسبِه /esbe/ («سگ»)
 • پور /puɾ/ («پسر»)
 • آویر /ɒviɾ/ («باردار»)
 • بِر /beɾ/ («در»، «درب»)
 • اَبی abē («باز، دوباره»، «دیگر»)
 • یِدا /jed̪ɒ/ («جدا»)
 • یا /jɒ/ («جا»)
 • وایوز /vɒ-juz/ («بن مضارع فعلی به معنی جستجو کردن، جستن»)
 • جَن /dʒæn/ («زن»)
 • جَنده /dʒænd̪e/ («زنده»)
 • روج /rudʒ/ («روز»)
 • سوج /sudʒ/ («سوز»، «بن مضارع فعلی به معنی سوختن»)
 • پِج /pedʒ/ («پز»، «بن مضارع فعلی به معنی پختن»)
 • واج /vɒdʒ/ («گو»، «بن مضارع فعلی به معنی گفتن»)
 • واجار /vɒdʒɒɾ/ («بازار»)

منابع

 1. Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2013). "یهودی-کاشانی". Glottolog 2.2. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.

پیوند به بیرون

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.