سرطان روده کوچک

سرطان روده کوچک به سرطانی است که روده کوچک را درگیر می کند. این نوع سرطان در مقایسه با سایر بدخیمی های دستگاه گوارش مانند سرطان معده و سرطان روده بزرگ کمتر شایع است.

سرطان روده کوچک را می توان به سرطان دوازدهه (قسمت اول روده کوچک) و سرطان ژیونوم و ایلئوم (دو قسمت بعد از روده کوچک) تقسیم کرد. سرطان دوازدهه بیشتر با سرطان معده مشترک است، در حالی که سرطان ژیونوم و ایلئوم بیشتر با سرطان روده بزرگ مرتبط است. نرخ بقای پنج ساله 65 درصد است. [1]

چندین نوع از سرطان روده کوچک وجود دارد، شامل:

عوامل خطر

عوامل خطر برای سرطان روده کوچک عبارتند از: [2] [3]

تومورهای خوش خیم و شرایطی که ممکن است برای سرطان روده کوچک اشتباه گرفته شوند عبارتند از:

تحقیقات

به علت نادر بودن نسبی آنها در مقایسه با سرطان‌های متداول، مانند سرطان روده بزرگ، تحقیقات کمی بر روی این سرطان‌ها انجام شده‌است.

جستارهای وابسته

منابع

  1. "SEER Stat Fact Sheets: Small Intestine Cancer". NCI. Retrieved 18 June 2014.
  2. Delaunoit T, Neczyporenko F, Limburg PJ, Erlichman C (March 2005). "Pathogenesis and risk factors of small bowel adenocarcinoma: a colorectal cancer sibling?". Am. J. Gastroenterol. 100 (3): 703–10. doi:10.1111/j.1572-0241.2005.40605.x. PMID 15743371.
  3. چن AC، Neugut AI. نئوپلاسم بدخیم روده کوچک. eMedicine.com URL: http://www.medicine.com/MED/topic2651.htm . دسترسی به: 2 ژوئن 2006.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.