دستگاه صفراوی

به اندام‌ها و مجاری که صفرا را تولید و ذخیره می‌نمایند و آن را به داخل روده کوچک رهاسازی می‌کنند دستگاه صفراوی (Biliary System) یا مسیر صفراوی (انگلیسی: Biliary tract) می‌گویند. صفرا مایعی است که در کبد تولید می‌شود و به گوارش چربی کمک می‌کند.

دستگاه صفراوی
Ducts of the biliary tract
شناسه‌ها
MeSHD001659

دستگاه صفراوی شامل کیسه صفرا و مجاری صفراوی داخل و خارج کبد می‌باشد.

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.