زبان پومرانی

زبان پومرانی (به لهستانی: pomorszczyzna یا język pomorski) زبان مرده پومرانی‌ها از شاخه لخی زبان‌های اسلاوی غربی و نیای زبان کاشوبی امروزی است.

پومرانی
pomorszczyzna
زبان بومی درلهستان و آلمان
منطقهپومرانی
قومیتپومرانی‌ها
شمار گویشوران
مرده  (بدون تاریخ)
لاتین
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹

در قرون وسطی، پومرانی نام زبان اسلاوهای پومرانی بود. امروزه این نام گاه به عنوان معادل زبان کاشوبی و گاه زبان مرده اسلووینسی به کار می‌رود. نام پومرانی یا po more در اسلاوی به معنای «کنار دریا» است.[1]

منابع

  • Friedhelm Hinze, Wörterbuch und Lautlehre der deutschen Lehnwörter im Pomoranischen (Kaschubischen), برلین ۱۹۶۵
  • Friedrich Lorentz, Geschichte der Pomoranischen (Kaschubischen) Sprache, برلین و لایپزیگ، ۱۹۲۵
  • Friedrich Lorentz, Pomoranisches Wörterbuch, Band I-V, برلین ۱۹۵۸–۱۹۸۳
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.