مرکز آفریقا

مرکز آفریقا بخش مرکزی قارهٔ آفریقا است. مرزهای دقیقی برای این ناحیه تعریف نشده‌است.

مرکز آفریقا

کشورهای مرکز آفریقایی عبارت‌اند از:

برخی این کشورها را نیز شامل مرکز آفریقا می‌دانند:

جستارهای وابسته

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.