ایدز در آفریقا

ایدز در آفریقا، خاستگاه این بیماری به صورت یک اپیدمی فراگیر درآمده است که رفته رفته به صورت مهم‌ترین عامل جلوگیری از پاگیری اقتصادها و حکومت‌های پایدار در این قاره جلوه‌گر می‌شود ،۲۶ میلیون از بیش از ۴۰ میلیون انسان حامل ویروس اچ‌آی‌وی آفریقائی‌اند و تا به حا ل بیش از ۲۵ میلیون نفر در این قاره جان خود را به دلیل ابتلای به آن از دست داده‌اند.[1] هرچند زندگی همراه با آلودگی به ویروس اچ‌آی‌وی ممکن است ولی در عمل، در کشورهای فقیر جهان تنها ۱/۶میلیون نفر به داروهای کنترل ایدز دست می‌یابند. عدم توانایی مالی برای تأمین هزینه‌های سنگین این داروها برای عده بسیار زیادی از مبتلایان منجر به عدم آغاز پروسه درمان می‌گردد و مطابق آمار بیشتر کسانی که بر اثر کمبود پول از بیماری ایدز می‌میرند، در آفریقا و در جنوب صحرا زندگی می‌کنند. بیشتر آنان زنان هستند که پس از مرگ، کودکانشان بی‌سرپرست می‌مانند.[2]

ایدز در قاره آفریقا

راهنما:

     ۰% - ۲%
     ۲% - ۵%
     ۵%- ۱۰%
     ۱۰%-۱۵%
     ۱۵%-۲۰%
     ۲۰%-۳۰%

    فاقد اطلاعات
اطلاعات کشور
جمعیت ۹۲۲٬۰۱۱٬۰۰۰
ایدز در کشور
جمعیت مبتلایان ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ نفر
درصد مبتلایان ۲٫۷٪
جمعیت درگذشتگان ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تا پایان سال ۲۰۰۶[1]

پانویس

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.