زبان کانوری

زبان کنوری زبانی‌ست که در کشورهای نیجریه، نیجر، چاد و کامرون استفاده می‌شود. حدود چهار میلیون نفر به این زبان صحبت می‌کنند.

Kanuri
زبان بومی در نیجر,  نیجریه,  چاد,  کامرون
منطقهآفریقای غربی
شمار گویشوران
4 million  (بدون تاریخ)
زبان‌های نیلوصحرایی
  • Saharan
    • Western Saharan
      • Kanuri
کدهای زبان
ایزو ۱–۶۳۹kr
ایزو ۲–۶۳۹kau
ایزو ۳–۶۳۹در زمان‌های گوناگون:
kau  Kanuri (generic)
knc  Central Kanuri
kby  Manga Kanuri
krt  Tumari Kanuri
bms  Bilma Kanuri
kbl  Kanembu
Map of the majority usage of the five major languages of the Kanuri language group. *BMS Kanuri, Bilma *KNC Kanuri, Central *KNY Kanuri, Manga *KRT Kanuri, Tumari *KBL Kanembu

ترکیب واژه‌ها در زبان کنوری به شکل نهاد مفعول فعل است.

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.