زبان مصری

زبان مصری نام یکی از زیرشاخه‌های خانوادهٔ زبان‌های آفریقایی-آسیایی است. زبان مصری به زبانی گفته می‌شود که در دورهٔ زمانی میان ۲٬۷۰۰ سال پیش از میلاد تا سال ۱٬۰۰۰ میلادی در مصر تکلم می‌شده است.

زبان‌های مصری:

  • زبان مصری باستانی
  • زبان مصری میانه
  • زبان مصری نو
  • زبان مصری دموتی
  • زبان قبطی
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.