کنفدراسیون گایا

امپراتوری گایا، همسایه امپراتوری باکجه و شیلا بود که در سال ۴۲ بعد از میلاد بوسیله فردی بنام کیم سورو با اتحاد قبایل اطرافش تأسیس شد و تا سال ۵۶۲ میلادی به حیات خود ادامه داد. این امپراتوری در سال ۵۶۲ میلادی مورد حمله امپراتوری شیلا قرار گرفت و نابود شد. گایا در طول دروان حیات خود به یکی از بزرگترین و باشکوه‌ترین تجارت خانه‌های شرق تبدیل شده بود. کالای اصلی تولیدی مردم گایا آهن بوده‌است.

کنفدراسیون گایا

가야 (加倻)
Gaya
۴۲–۵۶۲
زبان(های) رایجزبان گایا
(بخشی از کره‌ای قدیم)
دین(ها)
آیین بودایی, شمن‌باوری
حکومتپادشاهی
 ۴۲–۱۹۹
سورو
(اولین, گیوم گوان)
 ۵۲۱-۵۳۲
گوهیئونگ
(آخرین)
دوره تاریخیباستان
 تاسیس
۴۲
 پیوستن به شیلا
۵۶۲
پیشین
پسین
Byeonhan confederacy
دودمان شیلا
باکجه
امروز بخشی از کره جنوبی
کنفدراسیون گایا
Duck-shaped pottery from Gaya, 5th or 6th century.
نام کره‌ای
هانگول
가야
هانجا
Revised RomanizationGaya
McCune–ReischauerKaya

فهرست پادشاهان گایا

پادشاهان گئومگوان گایا

شمارهنام امپراتوردوره زندگانی (میلادی)نسبت با امپراتورهای قبلیدوره حکومت (میلادی)
۱سورو؟ - ۱۹۹مؤسس سلسله گایا۴۲–۱۹۹
۲گودونگ؟ - ۲۵۹پسر سورو۱۹۹–۲۵۹
۳ماپوم؟ - ۲۹۱پسر گودونگ۲۵۹–۲۹۱
۴گوجیلمی؟ - ۳۴۶پسر ماپوم۲۹۱–۳۴۶
۵ایسیپوم؟ - ۴۰۷پسر گوجیلمی۳۴۶–۴۰۷
۶جواجی؟ - ۴۲۱پسر ایسیپوم۴۰۷–۴۲۱
۷چویهوی؟ - ۴۵۱پسر جواجی۴۲۱–۴۵۱
۸جیلجی؟ - ۴۹۲پسر چویهوی۴۵۱–۴۹۲
۹گیومجی؟ - ۵۲۱پسر جیلجی۴۹۲–۵۲۱
۱۰گوهیونگ؟ - ؟پسر گیومجی۵۲۱–۵۳۲
نقشهٔ کنفدراسیون گایا

نگارخانه

منابع

    در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ کنفدراسیون گایا موجود است.
    • کتاب سامگوگ سامی
    • منبع آزاد
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.