کرسی (سرزمین)

کرِسی (به لهستانی: Kresy Wschodnie به معنی کرانه شرقی) نام منطقه‌ای در جمهوری دوم لهستان در دوره میان‌دوجنگ بود که تقریباً نیمی از مساحت کل ایالتش را تشکیل می‌داد. بیشتر ساکنان این منطقه از اقوام لهستانی تبار بودند و در کنار آن‌ها اقلیت‌های قومی دیگری هم زندگی می‌کردند.[1]

منابع

  1. Central Statistical Office (Poland) (1936–39). "Polish census of 1931". Statistics of Poland publishing series: 39 volumes. Population of Lwów Voivodeship in 1931: 57% Polish, 33% Ukrainian; Nowogródek Voivodeship: 53% Polish, 39% Belorussian; Wilno Voivodeship: 59.7% Polish, 22.7% Belarusian; Tarnopol Voivodeship: 49% Polish, 46% Ukrainian; Wołyń Voivodeship: around 68% Ukrainian.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.