کای هیمه

کای هیمه (به ژاپنی: Kaihime) احتمالاً در ۱۵۷۲ متولد شده‌است، دختر ناریتا اوجیناگا از خاندان ناریتا، یکی از افراد در خدمت خاندان هوجوی اخیر در منطقه کانتو بود. او به عنوان یک زن اسطوره‌ای که به پدرش در مقاومت قلعه اوشی در برابر ارتش تویوتومی هیده‌یوشی در طول محاصره اوداوارا (۱۵۹۰) یاری رساند، شناخته می‌شود. او همچنین برای شجاعت و زیبایی اش معروف است، مورخان مدرن مطمئن نیستید او در واقع اعمالی که در داستان‌های به او نسبت می‌دهند انجام داده باشد. بسیاری از از شاهکارهای او در داستان‌های تاریخی یا فرهنگ عامه در دوره ادو نقل شده‌است.

قلعه اوشی که اکنون تبدیل به پارک شده‌است. کای هیمه یک ماه در این قلعه به همراه پدرش در مقابل سپاه تویوتومی هیده‌یوشی مقاومت کرد.

جستارهای وابسته

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.