کارسینوم قشر غدد فوق‌کلیه

کارسینوم قشر فوق‌کلیه بیماری نادری است که در آن سلول‌های بدخیم (سرطانی) در لایه بیرونی غده فوق‌کلیه تشکیل می‌شوند.

بیماریزایی

داشتن ناراحتی‌های ژنتیکی خاص خطر ایجاد کارسینوم قشر فوق‌کلیه را افزایش می‌دهد.

تظاهرات بالینی

علائم احتمالی کارسینوم قشر فوق‌کلیه شامل درد در شکم و تغییرات خاص بدنی می‌باشد.

تشخیص

از مطالعات تصویربرداری و تست‌هایی که در آنها خون و ادرار بررسی می‌شود، برای ردیابی (پیدا کردن) و تشخیص کارسینوم قشر فوق‌کلیه استفاده می‌کنند.

پیش‌آگهی

عوامل خاصی بر پیش‌آگهی (احتمال بهبودی) و گزینه‌های درمان تأثیر می‌گذارند.

جستارهای وابسته

غدد فوق‌کلیه

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.