چیه‌یون

چیه‌یون (چینی ساده‌شده: 切韵، چینی سنتی: 切韻، پین‌یین: Qièyùn) یک واژه‌نامه قافیه زبان چینی است که در سال ۶۰۱ میلادی در دوره دودمان سوئی منتشر شد. چیه‌یون و ویرایش‌های پسینش همچون Guangyun منابع مستند مهمی برای خواندن درست متون کلاسیک چینی و بازسازی واج‌شناسی تاریخی چینی هستند.

چیه‌یون
گزیده‌ای از چیه‌یون در موزه واژه‌نامه چینی، جینچن، شانشی
نویسه‌های چینی سنتی 切韻
نویسه‌های چینی ساده‌شده 切韵

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.