پرچم ترکیه

پرچم ترکیه دربرگیرندهٔ نشان ماه و ستاره است که عموماً به علامت اسلام نیز شناخته می‌شود بر زمینهٔ سرخ‌رنگ است. این پرچم از قبل اسلام نیز در آسیای صغیر استفاده می‌شده‌است. این پرچم مستقیماً از پرچم اواخر دوره عثمانی گرفته شده است.

پرچم ملی ترکیه
پرچم قسطنطنیه

پانویس

    منابع

    در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ پرچم ترکیه موجود است.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.