همخوان زنشی

همخوان زنشی (انگلیسی: Flap consonant) در آواشناسی نوعی همخوان است که با یک انقباض ماهیچه‌های اندام‌های تولیدی (نظیر زبان) به سمت اندام تولیدی غیرفعال تولید می‌شود.

پانویس

    منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.