هفت شو

هفت شو (به ژاپنی: 七将 しちしょう)؛ به هفت فرمانده ارشد سامورایی در خدمت تویوتومی هیده‌یوشی گفته می‌شود که پس از مرگ او قصد کشتن ایشیدا میتسوناری را داشتند.

این هفت نفر عبارت بودند از:

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.