نوویال

نوویال یک زبان ساختگی است. واژه نوویال از دو بخش nov (نو) و International Auxiliary Language) IAL) ساخته شده که به معنی زبان میانجی جهانی نو است. در این زبان که در ۱۹۲۴ بدست "پروفسور اتو یسپرسون" زبانشناس دانمارکی پدید آورده شد کوشش شده است تا آسانی سخن همراه با قاعده‌مند بودن دستور زبان نگاه داشته شود.

نوویال
ساخته‌شده توسطOtto Jespersen
تاریخ1928
تنظیم و استفادهزبان میانجی جهانی
هدف
منابعزبان‌های رومی‌تبار و زبان‌های ژرمنی; also زبان غربی و زبان ایدو
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹nov
فهرست لینگوییست
nov
گلاتولوگهیچ کدام
زبان‌شناسی51-AAB-dc

بیشتر واژگان این زبان بر پایه زبانهای ژرمنی و زبانهای رومی و دستور آن تاثیرگرفته از زبان انگلیسی است.

جستارهای وابسته

منابع

    دائرةالمعارف دانش بشر فرهنگ نشرنو

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.