ناحیه‌های ترکیه

کنگرهٔ جغرافیای اول که در سال ۱۹۴۱ در آنکارا برگزار شد، در پایان بررسی‌های طولانی خود ترکیه را به هفت ناحیهٔ جغرافیایی (به ترکی: bölge) تقسیم نمود. در بررسی‌های کنگرهٔ نام‌برده، ویژگی‌های مختلف جغرافیایی ترکیه در نظر گرفته شد.

ناحیه‌های ترکیه که بر پایهٔ محدوده‌های سرشماری تعیین شده‌اند.

ویژگی‌ها

ناحیه‌های ترکیه عبارتند از:

ناحیه جایگاه ویژگی
ناحیه‌های ترکیهمناطق جغرافیایی با توجه به مشخصات آب‌وهوایی مشابه گروه‌بندی شده‌اند.
ناحیه اژه
(ترکی: Ege Bölgesi)
ناحیه اژه با مساحت ۷۹٫۰۰۰ کیلومتر مربع پنجمین ناحیه بزرگ در میان هفت ناحیه جغرافیایی ترکیه است.
ناحیه مرمره
(ترکی: Marmara Bölgesi)
ناحیه مرمره با مساحت ۶۷٫۰۰۰ کیلومتر مربع کوچک‌ترین ولی پرجمعیت‌ترین ناحیه ترکیه است.
ناحیه مدیترانه
(ترکی: Akdeniz Bölgesi)
ناحیه مدیترانه ترکیه با مساحت ۱۲۰٫۰۰۰ کیلومتر مربع هم از نظر مساحت و هم از نظر جمعیت در جایگاه چهارم قرار دارد.
ناحیه آناتولی شرقی
(ترکی: Doğu Anadolu Bölgesi)
ناحیه آناتولی شرقی از نظر مساحت بزرگ‌ترین و در عین حال کم‌جمعیت‌ترین ناحیه ترکیه است.
ناحیه دریای سیاه
(ترکی: Karadeniz Bölgesi)
ناحیه دریای سیاه ترکیه ۱۸٬۱ درصد از خاک ترکیه را در بر می‌گیرد. این ناحیه با مساحت ۱۴۱٫۰۰۰ کیلومتر مربع از این نظر در جایگاه سوم قرار دارد.
ناحیه آناتولی جنوب شرق
(ترکی: Güneydoğu Anadolu Bölgesi)
ناحیه آناتولی جنوب شرق با مساحت ۷۵٫۰۰۰ دومین ناحیه کوچک ترکیه است.
ناحیه آناتولی مرکزی
(ترکی: Iç Anadolu Bölgesi)
ناحیه آناتولی مرکزی با مساحت ۱۵۱٫۰۰۰ دومین ناحیه بزرگ ترکیه است.

داده‌های آماری

ناحیه مساحت به کیلومتر مربع تراکم جمعیت در کیلومتر مربع جمعیت (در سال ۲۰۰۰) رشد جمعیت (٪) درصد از خاک ترکیه
ترکیه۷۸۰٫۰۰۰۸۷۷۲٫۸۰۳٫۹۲۷۱٬۵۱۰۰
ناحیه اژه۷۹٫۰۰۰۱۱۳۸٫۹۳۸٫۷۸۱۱٬۶۲۹۱۰
ناحیه مرمره۶۷٫۰۰۰۲۵۹۱۷٫۳۶۵٫۰۲۷۲٬۶۶۹۸
ناحیه مدیترانه۱۲۰٫۰۰۰۷۳۸٫۷۰۶٫۰۰۵۲٬۱۴۳۱۵
ناحیه آناتولی شرقی۱۶۳٫۰۰۰۳۸۶٫۱۳۷٫۴۱۴۱٬۳۷۵۲۱
ناحیه دریای سیاه۱۴۱٫۰۰۰۶۰۸٫۴۳۹٫۲۱۳۰٬۳۶۵۱۸
ناحیه آناتولی جنوب شرق۷۵٫۰۰۰۸۸۶٫۶۰۸٫۶۱۹۲٬۴۷۹۹
ناحیه آناتولی مرکزی۱۵۱٫۰۰۰۷۷۱۱٫۶۰۸٫۸۶۸۱٬۵۷۸۱۹

تقسیم‌بندی استان‌های ترکیه بر پایهٔ ناحیه

ناحیه اژه

ناحیه اژه

ناحیه مرمره

ناحیه مرمره

ناحیه مدیترانه

ناحیه مدیترانه

عثمانیه* عثمانیه

ناحیه آناتولی شرقی

ناحیه آناتولی شرقی

ناحیه دریای سیاه

ناحیه دریای سیاه

ناحیه آناتولی جنوب شرق

ناحیه آناتولی جنوب شرق

ناحیه آناتولی مرکزی

ناحیه آناتولی مرکزی

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.