مشاور رئیس‌جمهور ایران

مشاور رئیس‌جمهور مقامی است که وظیفه مشاوره دادن به رئیس‌جمهور را در حوزه مشخصی برعهده دارد.

فهرست مشاوران حسن روحانی (رئیس‌جمهور فعلی ایران)

جستارهای وابسته

منابع

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.