مسعود روغنی زنجانی

مسعود روغنی زنجانی استاد توسعه اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است.

مسعود روغنی زنجانی
مشاور رئیس‌جمهور ایران
در امور برنامه و بودجه
مشغول به کار
۲۱ مرداد ۱۳۷۴  مرداد ۱۳۷۶
رئیس‌جمهوراکبر هاشمی رفسنجانی
معاون رئیس‌جمهور ایران
رئیس سازمان برنامه و بودجه
مشغول به کار
۱۰ شهریور ۱۳۶۸  ۲۱ مرداد ۱۳۷۴
رئیس‌جمهوراکبر هاشمی رفسنجانی
پیش ازحمید میرزاده
وزیر برنامه و بودجه
مشغول به کار
۶ آبان ۱۳۶۴  ۷ شهریور ۱۳۶۸
سرپرست: دی ۱۳۶۳–۶ آبان ۱۳۶۴
رئیس‌جمهورسید علی خامنه‌ای
نخست‌وزیرمیرحسین موسوی
قائم‌مقاممحمد ستاری‌فر
اطلاعات شخصی
زادهزنجان، ایران
تحصیلاتاقتصاد
هیئت دولتدولت سوم
دولت چهارم
دولت پنجم
دولت ششم
خدمات نظامی
وفاداریستاد فرماندهی کل قوا
سال‌های خدمت۱۳۶۸–۱۳۶۷

منابع

  مناصب سیاسی
  پیشین:
  محمدتقی بانکی
  به عنوان وزیر مشاور و
  رئیس سازمان برنامه و بودجه
  وزیر برنامه و بودجه
  ۱۳۶۳ – ۱۳۶۸
  پسین:
  خودش
  به عنوان معاون رئیس‌جمهور ایران و
  رئیس سازمان برنامه و بودجه
  پیشین:
  خودش
  به عنوان وزیر برنامه و بودجه
  معاون رئیس‌جمهور ایران
  رئیس سازمان برنامه و بودجه

  ۱۳۶۸ – ۱۳۷۴
  پسین:
  حمید میرزاده
  عنوان جدید مشاور رئیس‌جمهور ایران
  در امور برنامه و بودجه

  ۱۳۷۴ – ۱۳۷۶
  انحلال جایگاه
  مناصب نظامی
  عنوان جدید معاون طرح، برنامه و بودجه ستاد فرماندهی کل قوا
  ۱۳۶۷ – ۱۳۶۸
  پسین:
  حسین امیرمؤید
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.