لوئی گییو

لوئی گییو (گ‍ی‌ی‍و) (به فرانسوی: Louis Guilloux) نویسنده و مترجم قرن بیستم میلادی اهل فرانسه است.

لوئی گییو (گ‍ی‌ی‍و)
نام اصلی
Louis Guilloux
زاده۱۸۹۹ میلادی
درگذشته۱۹۸۰ میلادی
پیشهنویسنده و مترجم
ملیتفرانسوی
جوایز مهمجایزه رنودو (۱۹۴۹)

آثار مهم ترجمه شده به فارسی

  • همرهان. گیلاس مشروب: نمایشنامه؛ با مقدمه آلبر کامو‏‫ ؛ ترجمه عبدالله توکل.‬ تهران: موسسه چاپ و انتشارات کورش‌کبیر‏‫، [ ۱۳].‬
  • خ‍ان‍ۀ م‍ردم و ه‍م‍راه‍ان؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ از آل‍ب‍ر ک‍ام‍و؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍ادی‌ ج‍ام‍ع‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: امیرکبیر‏‫٬ ۱۳۵۸.‬
  • ن‍ان‌ روی‍اه‍ا؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍ادی‌ ج‍ام‍ع‍ی‌؛ ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌، ۱۳۶۷.

جستارهای وابسته

  • فهرست نویسندگان قرن نوزدهم میلادی فرانسه
  • فهرست نویسندگان فرانسه

منابع

    • Lagarde, André; Michard, Laurent (1962). la garde et Michard Moyen Age: Les Grands Auteurs français du programme - Anthologie et Histoire littéraire. Bordas.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.