لاعود

لاعود (اسپانیایی : Lute ) یک ساز زهی زخمه‌ای از کشور اسپانیاست. همچنین، این ساز در سایر کشورهای اسپانیایی‌زبان مانند کوبا و فیلیپین نیز نواخته می‌شود.

لاعود
سازهای زهی
رده‌بندی ساز زهی زخمه‌ای
هورن‌بوستل-زاکسزه‌صداها
(Necked bowl lute for roundback, necked box lute for flatback)
سازهای مرتبط
ماندولین، لوت
یک روندولا شامل تعداد زیادی لاعود

این ساز مربوط به دوران رنسانس می‌شود. لاعود اسپانیایی و کوبایی، دارای شش زوج‌سیم هستند. ساز فیلیپینی، داری چهارده سیم است که بعضی از آنها تک یا سه‌تایی هستند. ساز مشابه، ولی کوچک‌تر با دسته کوتاهتر، باندوریا است که در نمونه های ۱۲ و ۱۴ سیمی، وجود دارد. به صورت سنتی، لاعود توسط گروه های موسیقی محلی نواخته می‌شود. مانند گروه های روندالای فیلیپنی. همچنین، این ساز در فواصل چهارم کوک شده و معمولاً برای هم‌نوازی با گیتار استفاده می‌شود.[1]

کوک

در لاعود اسپانیایی، کوک از بم به زیر (از سیم ششم تا اول) به این شکل است :

  • سیم اول : لا - لا
  • سیم دوم : می - می
  • سیم سوم : سی - سی
  • سیم چهارم : فا دیز - فا دیز
  • سیم پنجم : دو دیز - دو دیز
  • سیم ششم : سل دیز - سل دیز

منابع

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.