قورولتای

قورولتای به معنی مجمع عظیم برای مشاوره می‌باشد. به مجمعی که ریش‌سفیدان جمع شده و تصمیمات سیاسی گرفته و تصمیمات این مجمع حالت قانونی می‌گیرد، قورولتای گفته می‌شود. می‌توان قورولتای را به نوعی مجلس قانون‌گذاری محسوب می‌شود. گردهمایی به منظور مشورت یا حل و فصل اختلافات که میان چندین ایل بزرگ مغول که به‌طور معمول به دعوت ایلخان یا ریش‌سفیدان قبایل رخ می‌دهد. تصمیمی که در این جمع گرفته شود خود به خود جنبه رسمی گرفته تمام ایل‌ها، ایلچه‌ها و اوبه‌ها موظف به دفاع از آن هستند. اکثر خان‌های مغول همچون چنگیز خان در قورولتای منتخب می‌شدند. در کاربرد مدرن این واژه به معنی گردهم‌آیی مجلس شورا و پارلمان نیز در گروه‌های سیاسی مختلف استفاده می‌شود. در سال‌های اخیر و با توجه به شکست مجارها در قرن بیستم در جنگ جهانی اول و از دست دادن ۷۲ درصد از وسعت و بخش بزرگ از قومیت مجار در مرزهای سابق خود، برای سرپوشانی بر شکست و ذلت خود، همایش‌های فرهنگی با برخی عشایر اورآسیایی برگزار می‌کنند در حالی که نظرات زبان آلتایی و اقوام تورانی به‌طور گسترده رد شده‌است و خود مجارها نه از نظر زبانی و نه از نظر تباری هیچ ارتباطی با اقوام قدیمی و این عشایر ندارند. مادارها و مردم یاسی دو گروه ایرانی‌تبار با نسب‌های مجاری هستند.

مجارها در سال ۱۸۹۰
در پیمان تریانون پادشاهی مجارستان ۷۲ درصد از وسعت و ۳٫۳ میلیون نفر از قومیت خود را از دست داد.

جستارهای وابسته

منابع

    لغت‌نامه دهخدا: قوریلتای. (معرب، اِ) قورولتای. به لغت مغولی مجمع عظیم بود که برای مشاوره و کنکاش انعقاد یابد. (سنگلاخ).

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.