فهرست پادشاهان کره

فهرست فرمانروایان کره

مقالهٔ زیر، نشان‌دهندهٔ فهرست فرمانروایان حاکم بر سرزمین کره از ابتدای تاریخ تا پایان آن در سال ۱۹۱۰ میلادی، طبقه‌بندی‌شده بر اساس دوران حکومت و دودمان است.

گوجوسان

دانگون چوسان[1]

شماره نگارهنام شاههانجا\هانگولدوره حکومت (قبل از میلاد)
۱ دانگون وانگ گئوم[2]단군왕검

檀君王儉

2333–? BCE

گیجا چوسان[3]

شماره نگاره نام پیش از پادشاهی نام هانجا\هانگول دوران پادشاهی
۱ جیزی گیجا 기자

箕子

۱۱۲۲(?)–? قبل از میلاد
۲ جانگ هیه سونگ 莊惠王

(장혜왕)

۱۰۸۲ قبل از میلاد -۱۰۵۷ قبل از میلاد
۳ گیونگ هیو سان 敬孝王

(경효왕)

۱۰۵۷ قبل از میلاد -۱۰۳۰ قبل از میلاد
۴ گونگ جیونگ باک 恭貞王

(공정왕)

۱۰۳۰ قبل از میلاد - ۱۰۰۰ قبل از میلاد
۵ مونمو چه آن 文武王

(문무왕)

۱۰۰۰ قبل از میلاد -۹۷۲ قبل از میلاد
۶ تااِوونگ گونگ 太原王

(태원왕)

972BCE-968BCE
۷ گی یِنگ چانگ چانگ 景昌王

(경창왕)

۹۶۸ قبل از میلاد -۹۵۷ قبل از میلاد
۸ هیونگ پیونگ چه آک 興平王

(흥평왕)

۹۵۷ قبل از میلاد -۹۴۳ قبل از میلاد
۹ چی اوروی جو 哲威王

(철위왕)

943BCE-925BCE
۱۰ سیون هیه سوک 宣惠王

(선혜왕)

925BCE-896BCE
۱۱ آیی یانگ سا 誼襄王

(의양왕)

896BCE-843BCE
۱۲ مون هیه ریون 文惠王

(문혜왕)

843BCE-793BCE
۱۳ سئونگ دئوک وول 盛德王

(성덕왕)

793BCE-778BCE
۱۴ دو هویی جیک 悼懷王

(도회왕)

۷۷۸ قبل از میلاد -۷۷۶ قبل از میلاد
۱۵ مونیول یو 文烈王

(문열왕)

776BCE-761BCE
۱۶ چانگ گوک موک 昌国王

(창국왕)

761BCE-748BCE
۱۷ موسیونگ پی یانگ 武成王

(무성왕)

۷۴۸ قبل از میلاد - ۷۲۲ قبل از میلاد
۱۸ جیونگ گی یئونگ گول 貞敬王

(정경왕)

۷۲۲ قبل از میلاد - ۷۰۳ قبل از میلاد
۱۹ ناک سیونگ هو 樂成王

(낙성왕)

۷۰۳ قبل از - ۶۷۵ قبل از میلاد
۲۰ هیوجونگ گوجوسان جون 孝宗王

(효종왕)

۶۷۵ قبل از میلاد-۶۵۸ قبل از میلاد
۲۱ چیولو هیو 天老王

(천효왕)

658BCE-634BCE
۲۲ سودو یانگ 修道王

(수도왕)

۶۳۴ قبل از میلاد-۶۱۵ قبل از میلاد
۲۳ هوییانگ آی 徽襄王

(휘양왕)

615BCE-594BCE
۲۴ بونگیل چه آم 奉日王

(봉일왕)

594BCE-578BCE
۲۵ دئوک چانگ گون 德昌王

(덕창왕)

578BCE-560BCE
۲۶ سوسیونگ سوک 寿聖王

(수성왕)

560BCE-519BCE
۲۷ یئونگ گیول یو 英傑王

(영걸왕)

519BCE-503BCE
۲۸ ایل مین گانگ 逸民王

(일민왕)

۵۰۳ قبل از میلاد-۴۸۶ قبل از میلاد
۲۹ جی سه هون 濟世王

(제세왕)

486BCE-465BCE
۳۰ چیونگ گوک پیوک 清国王

(청국왕)

465BCE-432BCE
۳۱ دو گوک جئونگ 導国王

(도국왕)

۴۳۲ قبل از میلاد-۴۱۳ قبل از میلاد
۳۲ هیوک سیونگ جیل 赫聖王

(혁성왕)

413BCE-385BCE
۳۳ هو آرا وای

(위)

۳۸۵ قبل از میلاد-۳۶۹ قبل از میلاد
۳۴ سه اولمون ها 說文王

(설문왕)

۳۶۹ قبل از میلاد -۳۶۱ قبل از میلاد
۳۵ گی یئونگ سون ها 慶順王

(경순왕)

۳۶۱ قبل از میلاد -۳۴۲ قبل از میلاد
۳۶ گادیوک هو 嘉德王

(가덕왕)

342BCE-315BCE
۳۷ سامنو اوک 三老王

(삼효왕)

315BCE-290BCE
۳۸ هی یئون مون سوک 顯文王

(현문왕)

290BCE-251BCE
۳۹ جانگ پی یئونگ یان 章平王

(장평왕)

۲۵۱ قبل از میلاد-۲۳۲ قبل از میلاد
۴۰ بو بو 宗統王

(종통왕)

232BCE-220BCE
۴۱ جون جون 哀王

(애왕)

220BCE-195BCE

دورهٔ جانگ دانگیونگ

شمارهنام امپراتوربه کره‌ایدوره حکومت (قبل از میلاد)
۴۴گومول구물

丘勿

۴۲۵–۳۹۶
۴۵یورو여루

余婁

۳۹۶–۳۴۱
۴۶بوئیول보을

普乙

۳۴۱–۲۹۵
۴۷گویولگا고열가

古列加

۲۹۵–۲۳۷

ویمن چوسان

شماره نام هانگول\هانجا مدت پادشاهی
۱ ویمن 위만

衛滿

194–? BCE
۲ ناشناس (فرزند ویمن) ناشناس ?–?
۳ اوگو (نوه ویمن) 우거왕

右渠王

?–۱۰۸ قبل از میلاد

بویو

# نام زندگی حکومت خویشاوندی
به‌فارسیهانگول زادروزدرگذشت مدت زندگیاز تا مدت حکومت
۱ هائه‌بورو해부루 ۱۲۴ ق.م.۴۸ ق.م. ٧۶ سال۸۶ ق.م. ۴۸ ق.م. ۳۸ سالبنیان‌گذار دودمان
۲ گوموا해금와 ۷۴ ق.م. ۷ میلادی ۶٧ سال۴۸ ق.م. ۸ ق.م. ۴۰ سالپسر هائه‌بورو
۳ دائه‌سو (تسو)해대소 ۶۰ ق.م.۲۲ میلادی ٩۵ سال٣٠ ق.م. ۲۲ میلادی ۵٢ سالپسر گوموا

شیلا

شمارهنام امپراتور نام اصلی فرنام (لقب)دوره زندگانی (میلادی)نسبت با امپراتورهای قبلیدوره حکومت (میلادی)پایتخت
۱هیوک گئسو پارک هیوک کی ئوسه کیو سیوگان۶۹ ق م - ۴ ممؤسس سلسله شیلا۵۷ ق م - ۴ مگئومسونگ
۲نامهائه پارک نامهائی چه آچ آهونگ؟ - ۲۴پسر هیوک گسو۴–۲۴گئومسونگ
۳یوری پارک نوریه یوری ایساگئوم ؟ - ۵۷پسر نامهائه۲۴–۵۷گئومسونگ
۴تالهائه پارک ته آرهو آهه سه اوک ؟ - ۸۰شوهر خواهر یوری۵۷–۸۰گئومسونگ
۵پاسا پارک ساسیونگ پاسا ایساگئوم ؟ - ۱۱۲پسر یوری۸۰–۱۱۲گئومسونگ
۶جیما پارک جیما چیمی وانگ ؟ - ۱۳۴پسر پاسا۱۱۲–۱۳۴گئومسونگ
۷ایل سونگ پارک ایل سونگ ایساگئوم ؟ - ۱۵۴پسر یوری۱۳۴–۱۵۴گئومسونگ
۸آدالا باک آدالا ایساگئوم ؟ - ۱۸۴پسر ایل سونگ۱۵۴–۱۸۴گئومسونگ
۹بئول هیو پارک پوره هیوم پیور هیه او ایساگئوم ؟ - ۱۹۶نوه تالهائه۱۸۴–۱۹۶گئومسونگ
۱۰نائه‌ها باک نوهائه ایساگئوم ؟ - ۲۳۰نوه بول هیو۱۹۶–۲۳۰گئومسونگ
۱۱جوبان باک چوبون گیل جونگ ایساگئوم ؟ - ۲۴۷پسر عموی نائه‌ها۲۳۰–۲۴۷گئومسونگ
۱۲چومهائه باک چئوم هی تائه وا ایساگئوم ؟ - ۲۶۱برادر جوبان۲۴۷–۲۶۱گئومسونگ
۱۳میچو کیم میچویی آ ایساگئوم ؟ - ۲۸۴اولین پادشاه از خانواده کیم۲۶۲–۲۸۴گئومسونگ
۱۴یوریه کیم یوریه ایساگئوم ؟ - ۲۹۸پسر جوبان۲۸۴–۲۹۸گئومسونگ
۱۵گیریم کیم کیریم گیگو ؟ - ۳۱۰برادرزاده یوریه۲۹۸–۳۱۰گئومسونگ
۱۶هئول هائه کیم هه ئورهائی جین گول ؟ - ۳۵۶نوه نائه‌ها۳۱۰–۳۵۶گئومسونگ
۱۷نائمول کیم نائیمول ماری پیگان ایساگئوم ؟ - ۴۰۲برادرزاده میچو۳۵۶–۴۰۲سئورابئول
۱۸سیلسونگ کیم سیل جو ماری پیگان ایساگئوم ؟ - ۴۱۷پسر عموی نائمول۴۰۲–۴۱۷سئورابئول
۱۹نولجی کیم نولچی ماری پیگان ایساگئوم ؟ - ۴۵۸پسر نائمول۴۱۷–۴۵۸سئورابئول
۲۰جابی کیم چائه با ماری پیگان ایساگئوم ؟ - ۴۷۹پسر نولجی۴۵۸–۴۷۹سئورابئول
۲۱سوجی کیم سوجی ماری پیگان ایساگئوم ؟ - ۵۰۰پسر جابی۴۷۹–۵۰۰سئورابئول
۲۲جیجئونگ کیم چی دائه رو یئونگ وانگ ۴۳۷–۵۱۴پسر برادرزاده نولجی۵۰۰–۵۱۴سئورابئول
۲۳بئوپ هئونگ کیم پوفونگ یئونگ وانگ ؟ - ۵۴۰پسر جیجئونگ۵۱۴–۵۴۰سئورابئول
۲۴جین هئونگ کیم چین هی یئونگ یئونگ وانگ ۵۲۶–۵۷۶برادرزاده بئوپ هئونگ۵۴۰–۵۷۶سئورابئول
۲۵جینجی کیم چینجا یئونگ وانگ ؟ - ۵۷۹پسر جین هئونگ۵۷۶–۵۷۹سئورابئول
۲۶جینپیونگ کیم چین پی یئونگ پائک چونگ وانگ ۵۶۷–۶۳۲برادرزاده جینجی۵۷۹–۶۳۲سئورابئول
۲۷ملکه سئون دئوک کیم دو چه مان سیون دی اوک یی او وانگ ؟ - ۶۴۷دختر جینپیونگ۶۳۲–۶۴۷سئورابئول
۲۸ملکه جین دئوک کیم چیون دی اوک یی او وانگ چیون دی اوک یی او وانگ ؟ - ۶۵۴برادرزاده جینپیونگ۶۴۷–۶۵۴سئورابئول
۲۹مویول کیم چه ئون چه او تا ئه جونگ موییل یی او وانگ ۶۰۴–۶۶۱نوه جینجی و خواهرزاده ملکه سوندوک۶۵۴–۶۶۱سئورابئول
شیلای متحد
۳۰مونمو کیم بئوپ مین مونمو وانگ ۶۲۸–۶۸۱پسر مویول۶۶۱–۶۸۱سئورابئول
۳۱سینمون کیم چه آونگ می یه آونگ سینمون وانگ ؟ - ۶۹۲پسر مونمو۶۸۱–۶۹۲سئورابئول
۳۲هیوسو کیم ای گونگ هیوسو وانگ ۶۸۷–۷۰۲پسر سینمون۶۹۲–۷۰۲سئورابئول
۳۳سونگدوک کیم گیم سونگ ووک سه آونگ دوک وانگ ؟ - ۷۳۷پسر سینمون۷۰۲–۷۳۷سئورابئول
۳۴هیوسونگ کیم سه آونگ گی یه اوم هیوسونگ وانگ ؟ - ۷۴۲پسر سونگدوک۷۳۷–۷۴۲سئورابئول
۳۵گیونگدوک کیم هیو نی یه آونگ گیونگدوک وانگ ؟ - ۷۶۵پسر سونگدوک۷۴۲–۷۶۵سئورابئول
۳۶هیه گونگ کیم گه اون آن هیه گونگ وانگ ۷۵۸–۷۸۰پسر گیونگدوک۷۶۵–۷۸۰سئورابئول
۳۷سوندوک کیم یانگ سانگ سیون دی اوک وانگ ؟ - ۷۸۵خواهرزاده گیونگدوک۷۸۰–۷۸۵سئورابئول
۳۸وون سونگ کیم گیونگ سین وون سونگ وانگ ؟ - ۷۹۸از نسل نائمول۷۸۵–۷۹۸سئورابئول
۳۹سوسونگ کیم جون آونگ سوسونگ وانگ ؟ - ۸۰۰نوه وون سونگ۷۹۸–۸۰۰سئورابئول
۴۰آجانگ کیم چیونگ میونگ جانگ هیه آئه جانگ وانگ ۷۸۸–۸۰۹پسر سوسونگ۸۰۰–۸۰۹سئورابئول
۴۱هوندوک کیم ای یون سی یه آونگ هوندوک وانگ ؟ - ۸۲۶برادر سوسونگ۸۰۹–۸۲۶سئورابئول
۴۲هونگدوک کیم گی یئونگ هیه هونگ دئوک وانگ ۷۷۷–۸۳۶برادر هوندوک و سوسونگ۸۲۶–۸۳۶سئورابئول
۴۳هوی گانگ کیم جه ریونگ جیونگ هوی گانگ وانگ ؟ - ۸۳۸پسر نوه وون سونگ۸۳۶–۸۳۸سئورابئول
۴۴مینائه کیم می یئونگ مینائه وانگ ۸۱۷–۸۳۹برادرزاده هونگدوک، هوندوک و سوسونگ۸۳۸–۸۳۹سئورابئول
۴۵سینمو کیم آجینگ سینمو وانگ ؟ - ۸۳۹پسر عموی هوی گانگ؟ - ۸۳۹سئورابئول
۴۶مونسونگ کیم گیونگ ای یانگ مونسونگ وانگ ؟ - ۸۵۷پسر سینمو۸۳۹–۸۵۷سئورابئول
۴۷هونان کیم ای جیونگ گیگ ای چیونگ هه او نان وانگ ؟ - ۸۶۱برادر سینمو۸۵۷–۸۶۱سئورابئول
۴۸گیونگ مون کیم آنگ ری یه اوم گیونگ مون وانگ ۸۴۱–۸۷۵نوه هوی گانگ۸۶۱–۸۷۵سئورابئول
۴۹هونگانگ کیم چیون هیون گانگ وانگ ۸۶۱–۸۸۶پسر گیونگ مون۸۷۵–۸۸۶سئورابئول
۵۰جونگ گانگ کیم هوآگانگ جیونگ گانگ وانگ ۸۶۳–۸۸۷پسر گیونگ مون۸۸۶–۸۸۷سئورابئول
۵۱ملکه جینسونگ کیم مان وون جین سئونگ وانگ ۸۶۵–۸۹۷دختر گیونگ مون۸۸۷–۸۹۷گیونگجو
۵۲هیوگونگ کیم یو هی یئو گونگ وانگ ۸۸۳–۹۱۲پسر هونگانگ۸۹۷–۹۱۲گیونگجو
۵۳سیندوک باک گیونگ هیه سیندوک وانگ ؟ - ۹۱۷از نسل آدالا و شوهر خواهر هیوگونگ۹۱۲–۹۱۷گیونگجو
۵۴گیونگ میونگ باک سئونگ یئونگ گیونگ میونگ وانگ ؟ - ۹۲۴پسر سیندوک۹۱۷–۹۲۴گیونگجو
۵۵گیون گائه باک وی یئونگ گیون گائه وانگ ؟ - ۹۲۷پسر سیندوک۹۲۴–۹۲۷گیونگجو
۵۶گیونگسون کیم پو گیونگسون وانگ ۸۹۷–۹۷۸خواهرزاده هیوگونگ۹۲۷–۹۳۵گیونگجو

گوگوریو

شمارهنام امپراتوردوره زندگانی (میلادی)نسبت با امپراتورهای قبلیدوره حکومت (میلادی)پایتخت
۱جومونگ۵۸ ق م - ۱۹ ق ممؤسس سلسله گوگوریو۳۷ ق م - ۱۹ ق مجولبون سئونگ (گیرو؟)
۲یوری۳۸ ق م - ۱۸ مپسر جومونگ۱۹ ق م - ۱۸ مجولبون سئونگ (گیرو؟)
از سال ۳ م گونگناسئونگ
۳موهیول۴–۴۴پسر یوری۱۸–۴۴گونگناسئونگ
۴مینجانگ۱۲ - ۴۸پسر یوری۴۴–۴۸گونگناسئونگ
۵موبون۳۰–۵۳پسر موهیول۴۸–۵۳گونگناسئونگ
۶تائجو۴۷–۱۶۵نوه یوری۵۳–۱۴۶گونگناسئونگ
۷چادائه۷۱–۱۶۵برادر تائجو۱۴۶–۱۶۵گونگناسئونگ
۸سیندائه۸۹–۱۷۹برادر تائجو و چادائه۱۶۵–۱۷۹گونگناسئونگ
۹گگوکچئون؟ - ۱۹۷پسر سیندائه۱۷۹–۱۹۷گونگناسئونگ
۱۰سانسانگ؟ - ۲۲۷پسر سیندائه۱۹۷–۲۲۷گونگناسئونگ
۱۱دانگچئون۲۰۹–۲۴۸پسر سانسانگ۲۲۷–۲۴۸گونگناسئونگ
۱۲جونگچئون۲۲۴–۲۷۰پسر دانگچئون۲۴۸–۲۷۰گونگناسئونگ
۱۳سوچئون؟ - ۲۹۲پسر جونگچئون۲۷۰–۲۹۲گونگناسئونگ
۱۴بنگسانگ؟ - ۳۰۰پسر سوچئون۲۹۲–۳۰۰گونگناسئونگ
۱۵میچئون؟ - ۳۳۱نوه سوچئون۳۰۰–۳۳۱گونگناسئونگ
۱۶گگوگوون؟ - ۳۷۱پسر میچئون۳۳۱–۳۷۱گونگناسئونگ
۱۷سوسوریم؟ - ۳۸۴پسر گگوگوون۳۷۱–۳۸۴گونگناسئونگ
۱۸گگوگ یانگ؟ - ۳۹۱پسر گگوگوون۳۸۴–۳۹۱گونگناسئونگ
۱۹گوآنگ گائتو بزرگ۳۷۴–۴۱۳پسر گگوگ یانگ۳۹۱–۴۱۳گونگناسئونگ
۲۰جانگسو۳۹۴–۴۹۱پسر گوآنگ گائتو بزرگ۴۱۳–۴۹۱گونگناسئونگ
از سال ۴۲۷ م پیونگ‌یانگ
۲۱مونجا میونگ؟ - ۵۱۹نوه یانگسو۴۹۱–۵۱۹پیونگ‌یانگ
۲۲آنجانگ؟ - ۵۳۱پسر مونجا میونگ۵۱۹–۵۳۱پیونگ‌یانگ
۲۳آن وون؟ - ۵۴۵پسر مونجا میونگ۵۳۱–۵۴۵پیونگ‌یانگ
۲۴یانگ وون؟ - ۵۵۹پسر آن وون۵۴۵–۵۵۹پیونگ‌یانگ
۲۵پیونگ وون؟ - ۵۹۰پسر یانگ وون۵۵۹–۵۹۰پیونگ‌یانگ
۲۶یئونگ یانگ؟ - ۶۱۸پسر پیونگ وون۵۹۰–۶۱۸پیونگ‌یانگ
۲۷یئونگ نیو؟ - ۶۴۲پسر پیونگ وون۶۱۸–۶۴۲پیونگ‌یانگ
۲۸بوجانگ؟ - ۶۸۲برادرزاده یئونگ نیو۶۴۲–۶۶۸پیونگ‌یانگ

باکجه

شمارهنام امپراتوردوره زندگانی (میلادی)نسبت با امپراتورهای قبلیدوره حکومت (میلادی)پایتخت
۱اونجو۳۶ - ۲۸مؤسس سلسله باکجه۱۸ ق م - ۲۸ مویلیسونگ (سئول امروزی)
۲دارو؟ - ۷۷پسر اونجو۲۸–۷۷ویلیسونگ (سئول امروزی)
۳گیرو؟ - ۱۲۸پسر دارو۷۷–۱۲۸ویلیسونگ (سئول امروزی)
۴گائه رو؟ - ۱۶۶پسر گیرو۱۲۸–۱۶۶ویلیسونگ (سئول امروزی)
۵چوگو؟ - ۲۱۴پسر گائه رو۱۶۶–۲۱۴ویلیسونگ (سئول امروزی)
۶گوسو؟ - ۲۳۴پسر چوگو۲۱۴–۲۳۴ویلیسونگ (سئول امروزی)
۷سابان؟ - ۲۳۴پسر گوسو؟ - ۲۳۴ویلیسونگ (سئول امروزی)
۸گوی؟ - ۲۸۶پسر گائه رو۲۳۴–۲۸۶ویلیسونگ (سئول امروزی)
۹چائک گای؟ - ۲۹۸پسر گوی۲۸۶–۲۹۸ویلیسونگ (سئول امروزی)
۱۰بونسو؟ - ۳۰۴پسر چائک گای۲۹۸–۳۰۴ویلیسونگ (سئول امروزی)
۱۱بیریو؟ - ۳۴۴پسر گوسو۳۰۴–۳۴۴ویلیسونگ (سئول امروزی)
۱۲گای؟ - ۳۴۶پسر بونسو۳۴۴–۳۴۶ویلیسونگ (سئول امروزی)
۱۳گان چوگو۳۲۴–۳۷۵پسر بیریو۳۴۶–۳۷۵ویلیسونگ (سئول امروزی)
۱۴گانگو سو؟ - ۳۸۴پسر گان چوگو۳۷۵–۳۸۴ویلیسونگ (سئول امروزی)
۱۵چیم نیو؟ - ۳۸۵پسر گانگو سو۳۸۴–۳۸۵ویلیسونگ (سئول امروزی)
۱۶جینسا؟ - ۳۹۲پسر گانگو سو۳۸۵–۳۹۲ویلیسونگ (سئول امروزی)
۱۷آسین؟ - ۴۰۵پسر چیم نیو۳۹۲–۴۰۵ویلیسونگ (سئول امروزی)
۱۸جانجی؟ - ۴۲۰پسر آسین۴۰۵–۴۲۰ویلیسونگ (سئول امروزی)
۱۹گویسین؟ - ۴۲۷پسر جانجی۴۲۰–۴۲۷ویلیسونگ (سئول امروزی)
۲۰بیو؟ - ۴۵۵پسر گویسین۴۲۷–۴۵۵ویلیسونگ (سئول امروزی)
۲۱گائه رو دوم؟ - ۴۷۵پسر بیو۴۵۵–۴۷۵ویلیسونگ (سئول امروزی)
۲۲مونجو؟ - ۴۷۷پسر گائه رو دوم۴۷۵–۴۷۷از سال ۴۷۵ اونگجین (گنگجو امروزی) در ایالت چونگچئونگنام-دو
۲۳سامگون۴۶۵–۴۷۹پسر مونجو۴۷۷–۴۷۹آنجین (گنگجو امروزی) در ایالت چونگچئونگنام-دو
۲۴دانگ سونگ؟ - ۵۰۱برادرزاده مونجو۴۷۹–۵۰۱آنجین (گنگجو امروزی) در ایالت چونگچئونگنام-دو
۲۵موریونگ۴۶۲–۵۲۳پسر گائه رو دوم۵۰۱–۵۲۳آنجین (گنگجو امروزی) در ایالت چونگچئونگنام-دو
۲۶سونگ؟ - ۵۵۴پسر موریونگ۵۲۳–۵۵۴آنجین (گنگجو امروزی) در ایالت چونگچئونگنام-دو

از سال ۵۳۸ سابی سئونگ (بویو امروزی) در ایالت چونگچئونگنام-دو

۲۷ویدوک۵۲۵–۵۹۸پسر سونگ۵۵۴–۵۹۸سابی سئونگ (بویو امروزی) در ایالت چونگچئونگنام-دو
۲۸های؟ - ۵۹۹پسر سونگ۵۹۸–۵۹۹سابی سئونگ (بویو امروزی) در ایالت چونگچئونگنام-دو
۲۹بوپ؟ - ۶۰۰پسر های۵۹۹–۶۰۰سابی سئونگ (بویو امروزی) در ایالت چونگچئونگنام-دو
۳۰مو۵۸۰–۶۴۱پسر ویدوک۶۰۰–۶۴۱سابی سئونگ (بویو امروزی) در ایالت چونگچئونگنام-دو
۳۱اویجا۵۹۹–۶۶۰پسر مو۶۴۱–۶۶۰سابی سئونگ (بویو امروزی) در ایالت چونگچئونگنام-دو

گایا

شمارهنام امپراتوردوره زندگانی (میلادی)نسبت با امپراتورهای قبلیدوره حکومت (میلادی)
۱سورو؟ - ۱۹۹مؤسس سلسله گایا۴۲–۱۹۹
۲گودونگ؟ - ۲۵۹پسر سورو۱۹۹–۲۵۹
۳ماپوم؟ - ۲۹۱پسر گودونگ۲۵۹–۲۹۱
۴گوجیلمی؟ - ۳۴۶پسر ماپوم۲۹۱–۳۴۶
۵ایسیپوم؟ - ۴۰۷پسر گوجیلمی۳۴۶–۴۰۷
۶جواجی؟ - ۴۲۱پسر ایسیپوم۴۰۷–۴۲۱
۷چویهوی؟ - ۴۵۱پسر جواجی۴۲۱–۴۵۱
۸جیلجی؟ - ۴۹۲پسر چویهوی۴۵۱–۴۹۲
۹گیومجی؟ - ۵۲۱پسر جیلجی۴۹۲–۵۲۱
۱۰گوهیونگ؟ - ۵۳۲پسر گیومجی۵۲۱–۵۳۲

فهرستی از افراد حاکم بر کنفدراسیون گایا آورده‌شده‌است؛ کنفدراسیون گایا به شهرستان‌هایی مانند گئومگوان گایا یا دی گایا تقسیم می‌شد:

پادشاهان گئومگوان گایا

گئومگوان گایا بخشی از کنفدراسیون گایا بود.

# نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی)
فارسی‌شده هانجا/هانگول
۱ سورو 수로왕 (首露王) ؟ - ۱۹۹ مؤسس دودمان ۴۲–۱۹۹
۲ گئودئونگ 거등왕 (居登王) ؟ - ۲۵۹ پسر سورو ۱۹۹–۲۵۹
۳ ماپوم 마품왕 (麻品王) ؟ - ۲۹۱ پسر گئودئونگ ۲۵۹–۲۹۱
۴ گئوجیلمی 거질미왕 (居叱彌王) ؟ - ۳۴۶ پسر ماپوم ۲۹۱–۳۴۶
۵ ایسیپوم 이시품왕 (伊尸品王) ؟ - ۴۰۷ پسر گئوجیلمی ۳۴۶–۴۰۷
۶ جواجی 좌지왕 (坐知王) ؟ - ۴۲۱ پسر ایسیپوم ۴۰۷–۴۲۱
۷ چویهوی 취희왕 (吹希王) ؟ - ۴۵۱ پسر جواجی ۴۲۱–۴۵۱
۸ جیلجی 질지왕 (銍知王) ؟ - ۴۹۲ پسر چویهوی ۴۵۱–۴۹۲
۹ گیئومجی 겸지왕 (鉗知王) ؟ - ۵۲۱ پسر جیلجی ۴۹۲–۵۲۱
۱۰ گوهیئونگ 구형왕 (仇衡王) ؟ - ۵۳۲ پسر گیئومجی ۵۲۱–۵۳۲

پادشاهان دائه گایا

دائه گایا (۴۲ الی ۵۶۲) یکی از ایالات کنفدراسیون گایا بود.

# نام دوران
فارسی‌شده هانجا/هانگول
۱ یی‌جین‌آشی 이진아시왕 (伊珍阿豉王) ۴۲ —؟
... ...
···
...
۳ یا ۴ گئومنیم 금림왕 (錦林王) ؟ —؟
... ...
···
...
نامشخص هاجی 하지왕 (荷知王) ؟ —؟
... ...
···
...
۶ یا ۷ گاسیل 가실왕 (嘉悉王 or 嘉實王) ؟ —؟
... ...
···
...
۹ اینوئه 이뇌왕 (異腦王) ؟ —؟
۱۰ یا ۱۶ وولگوانگ یا دوسئولجی
월광태자 (月光太子) or
도설지왕 (道設智王)
؟ — ۵۶۲

بالهایی

شمارهنام امپراتوردوره زندگانی (میلادی)نسبت با امپراتورهای قبلیدوره حکومت (میلادی)پایتخت
۱دائه جویونگ؟ - ۷۱۹مؤسس سلسله بالهایی۶۹۸–۷۱۹کوهستان دانگمو
۲دائه مویه؟ - ۷۳۷پسر دائه جویونگ۷۱۹–۷۳۷کوهستان دانگمو
۳دائه هیوم مو؟ - ۷۹۳پسر دائه مویه۷۳۷–۷۹۳کوهستان دانگمو
از سال ۷۴۲ م جونگ گیونگ
از سال ۷۵۶ م سانگ گیونگ
از سال ۷۸۵ م دانگ گیونگ
۴دائه وون یی؟ - ۷۹۳پسر دائه مویه؟ - ۷۹۳دانگ گیونگ
۵سونگ؟ - ۷۹۴نوه دائه هیوم مو۷۹۳–۷۹۴از سال ۷۹۳ سانگ گیونگ در استان هیلونگ‌جیانگ چین
۶گانگ؟ - ۸۰۹پسر دائه هیوم مو۷۹۴–۸۰۹سانگ گیونگ در استان هیلونگ‌جیانگ چین
۷جونگ؟ - ۸۱۲پسر گانگ۸۰۹–۸۱۲سانگ گیونگ در استان هیلونگ‌جیانگ چین
۸هوی؟ - ۸۱۷پسر گانگ۸۱۲–۸۱۷سانگ گیونگ در استان هیلونگ‌جیانگ چین
۹گان؟ - ۸۱۸پسر گانگ۸۱۷–۸۱۸سانگ گیونگ در استان هیلونگ‌جیانگ چین
۱۰سون؟ - ۸۳۰از نسل برادر دائه جویونگ۸۱۸–۸۳۰سانگ گیونگ در استان هیلونگ‌جیانگ چین
۱۱دائه ایجین؟ - ۸۵۷نوه سون۸۳۰–۸۵۷سانگ گیونگ در استان هیلونگ‌جیانگ چین
۱۲دائه گون هوانگ؟ - ۸۷۱برادر دائه ایجین۸۵۷–۸۷۱سانگ گیونگ در استان هیلونگ‌جیانگ چین
۱۳دائه هیونسوک؟ - ۸۹۴نوه دائه گون هوانگ۸۷۱–۸۹۴سانگ گیونگ در استان هیلونگ‌جیانگ چین
۱۴دائه ویهائه؟ - ۹۰۶---۸۹۴–۹۰۶سانگ گیونگ در استان هیلونگ‌جیانگ چین
۱۵دائه اینسون؟ - ۹۲۶---۹۰۶–۹۲۶سانگ گیونگ در استان هیلونگ‌جیانگ چین

باکجه جدید

شمارهنام امپراتوردوره زندگانی (میلادی)نسبت با امپراتورهای قبلیدوره حکومت (میلادی)پایتخت
۱گیون هوان۸۶۷–۹۳۶مؤسس سلسله باکجه جدید۹۰۰–۹۳۵جئونجو
۲گیون سینگئوم؟ - ۹۳۶پسر گیون هوان۹۳۵–۹۳۶جئونجو

گوگوریو جدید

شمارهنام امپراتوردوره زندگانی (میلادی)نسبت با امپراتورهای قبلیدوره حکومت (میلادی)
۱گونگ یه۸۶۹–۹۱۸پسر گیونگ مون از شیلا و مؤسس سلسله گوگوریو جدید۹۰۱–۹۱۸

گوریو

شمارهنام امپراتوردوره زندگانی (میلادی)نسبت با امپراتور قبلیدوره حکومت (میلادی)یادداشت
۱تائجو۸۷۷–۹۴۳مؤسس سلسله گوریو۹۱۸–۹۴۳
۲هیه جونگ۹۱۲–۹۴۵پسر تائجو۹۴۳–۹۴۵
۳جئونگ جونگ اول۹۲۳–۹۴۹پسر تائجو۹۴۵–۹۴۹
۴گوانگ جونگ۹۲۵–۹۷۵پسر تائجو۹۴۹–۹۷۵
۵گیونگ جونگ۹۵۵–۹۸۱پسر گوانگ جونگ۹۷۵–۹۸۱
۶سئونگ جونگ۹۶۰–۹۹۷نوه تائجو۹۸۱–۹۹۷
۷موک جونگ۹۸۰–۱۰۰۹پسر گیونگ جونگ۹۹۷–۱۰۰۹
۸هیون جونگ۹۹۲–۱۰۳۱نوه تائجو۱۰۰۹–۱۰۳۱
۹دوک جونگ۱۰۱۶–۱۰۳۴پسر هیون جونگ۱۰۳۱–۱۰۳۴
۱۰جئونگ جونگ دوم۱۰۱۸–۱۰۴۶پسر هیون جونگ۱۰۳۴–۱۰۴۶
۱۱مون جونگ۱۰۱۹–۱۰۸۳پسر هیون جونگ۱۰۴۶–۱۰۸۳
۱۲سونجونگ۱۰۴۷–۱۰۸۳پسر مون جونگ؟ - ۱۰۸۳
۱۳سئونجونگ۱۰۴۹–۱۰۹۴پسر مون جونگ۱۰۸۳–۱۰۹۴
۱۴هونجونگ۱۰۸۴–۱۰۹۷پسر سئونجونگ۱۰۹۴–۱۰۹۵
۱۵سوکجونگ۱۰۵۴–۱۱۰۵پسر مون جونگ۱۰۹۵–۱۱۰۵
۱۶یه جونگ۱۰۷۹–۱۱۲۲پسر سوکجونگ۱۱۰۵–۱۱۲۲
۱۷اینجونگ۱۱۰۹–۱۱۴۶پسر یه جونگ۱۱۲۲–۱۱۴۶
۱۸ایجونگ۱۱۲۷–۱۱۷۳پسر اینجونگ۱۱۴۶–۱۱۷۰
۱۹میونگ جونگ۱۱۳۱–۱۲۰۲پسر اینجونگ۱۱۷۰–۱۱۹۷
۲۰سینجونگ۱۱۴۴–۱۲۰۴پسر اینجونگ۱۱۹۷–۱۲۰۴
۲۱هویجونگ۱۱۸۱–۱۲۳۷پسر سینجونگ۱۲۰۴–۱۲۱۱
۲۲گانگ جونگ۱۱۵۲–۱۲۱۳پسر میونگ جونگ۱۲۱۱–۱۲۱۳
۲۳گوجونگ۱۱۹۲–۱۲۵۹پسر گانگ جونگ۱۲۱۳–۱۲۵۹
۲۴ون جونگ۱۲۱۴–۱۲۷۴پسر گوجونگ۱۲۵۹–۱۲۷۴
۲۵چونگ نیول۱۲۳۶–۱۳۰۸پسر ون جونگ۱۲۷۴–۱۳۰۸تقریباً از زمان حکومت این پادشاه و بعد از آن قدرت خاندان سلطنتی ضعیف شد و به دست افرادی همچون دوک یسونگ گی یچول که از مغولان سلسله یوآن بودند افتاد.
۲۶چونگ سون۱۲۷۵–۱۳۲۵پسر چونگ نیول۱۳۰۸–۱۳۱۳
۲۷چونگ سوک۱۲۹۴–۱۳۳۹پسر چونگ سون۱۳۱۳–۱۳۳۰پس از رسیدن به امپراتوری در سال ۱۳۱۴ تا سال ۱۳۳۰ حکومت کرد ولی پس از این که پسرش چونگ هیه را در سال ۱۳۲۱ به دنیا آورد موقعیت ولیعهد سابق (الجایتو نوه امپراتور چونگ نیول) متزلزل شد به همین خاطر الجایتو با امپراتور یوآن یینگ زونگ برای عزل چونگ سوک همدست و چونگ سوک را در سال ۱۳۳۰ از حکومت برکنار و به تبت تبعید کردند.
۲۸چونگ هیه۱۳۱۵–۱۳۴۴پسر چونگ سوک۱۳۳۰–۱۳۳۲این پادشاه که در سال ۱۳۳۰ پس از برکناری پدرش برای به دست گرفتن حکومت توسط یینگ زونگ امپراتور یوآن به گوریو فرستاده شده بود سرانجام در سال ۱۳۳۲ توسط امپراتور یوآن بعدی تای دینگ از حکومت عزل و به یوآن فرستاده شد و پدرش مجدداً به پادشاهی رسید.
۲۷چونگ سوک۱۲۹۴–۱۳۳۹پسر چونگ سون۱۳۳۲–۱۳۳۹این پادشاه که پس از عزل پسرش برای بار دوم به پادشاهی رسیده بود سرانجام در سال ۱۳۳۹ بر اثر بیماری درگذشت.
۲۸چونگ هیه۱۳۱۵–۱۳۴۴پسر چونگ سوک۱۳۳۹–۱۳۴۴این پادشاه که پس از مرگ پدرش در سال ۱۳۳۹ و برای بار دوم به پادشاهی رسیده بود تمام اوقات خود را به عیاشی و خوشگذرانی می‌گذراند. سرانجام عیاشی‌های این پادشاه سبب نفرت مردم و تعدادی از مقامات از وی شد و سرانجام وی در سال ۱۳۴۴ از حکومت عزل و به شهرستان یوئانگ در یوآن تبعید شد و در آن جا به خاطر خوردن نارنگی مسمومی از دنیا رفت.
۲۹چونگ موک۱۳۳۷–۱۳۴۸پسر چونگ هیه۱۳۴۴–۱۳۴۸
۳۰چونگ جونگ۱۳۳۸–۱۳۵۱پسر چونگ هیه ۱۳۴۸–۱۳۵۱در ده سالگی دوک یسونگ گی یچول او را به امپراتوری رساند و در سیزده سالگی دوک یسونگ گی یچول او را از حکومت عزل و با زهر مسموم کرد. در قسمتی از سریال سرنوشت لحظه مسموم شدن و مرگ این پادشاه توسط دوک یسونگ گی یچول به نمایش درآمده است.
۳۱گُنگ‌مین۱۳۳۰–۱۳۷۴پسر چونگ سوک۱۳۵۱–۱۳۷۴از کودکی در یوآن بزرگ شده بود.
۳۲یو۱۳۶۵–۱۳۸۹پسر گُنگ‌مین۱۳۷۴–۱۳۸۸
۳۳چانگ۱۳۸۱–۱۳۸۹پسر یو۱۳۸۸–۱۳۸۹
۳۴گونگ یانگ۱۳۴۵–۱۳۹۴از نسل سینجونگ۱۳۸۹–۱۳۹۲

چوسان

شمارهنام امپراتوردوره زندگانی (میلادی)نسبت با امپراتورهای قبلیدوره حکومت (میلادی)
۱تائجو۱۳۳۵–۱۴۰۸مؤسس سلسله چوسان۱۳۹۲–۱۳۹۸
۲جونگ‌جونگ۱۳۵۷–۱۴۱۹پسر تائجو۱۳۹۸–۱۴۰۰
۳تائجونگ۱۳۶۷–۱۴۲۲پسر تائجو۱۴۰۰–۱۴۱۸
۴سجونگ کبیر ۱۳۹۷–۱۴۵۰پسر تائجونگ۱۴۱۸–۱۴۵۰
۵مونجونگ۱۴۱۴–۱۴۵۲پسر سجونگ کبیر۱۴۵۰–۱۴۵۲
۶دانجونگ۱۴۴۱–۱۴۵۷پسر مونجونگ۱۴۵۲–۱۴۵۵
۷سجو۱۴۱۷–۱۴۶۸پسر سجونگ کبیر۱۴۵۵–۱۴۶۸
۸یجونگ۱۴۵۰–۱۴۶۹پسر سجو۱۴۶۸–۱۴۶۹
۹سئونگ جونگ۱۴۵۷–۱۴۹۴برادرزاده یجونگ۱۴۶۹–۱۴۹۴
۱۰یوسانگون۱۴۷۶–۱۵۰۶پسر سئونگ جونگ۱۴۹۴–۱۵۰۶
۱۱چونگ‌جونگ۱۴۸۶–۱۵۴۴پسر سئونگ جونگ۱۵۰۶–۱۵۴۴
۱۲اینجونگ۱۵۱۵–۱۵۴۵پسر چونگ‌جونگ۱۵۴۴–۱۵۴۵
۱۳میونگ‌جونگ۱۵۳۴–۱۵۶۷پسر چونگ‌جونگ۱۵۴۵–۱۵۶۷
۱۴سونجو۱۵۵۲–۱۶۰۸برادرزاده اینجونگ و میونگ‌جونگ۱۵۶۷–۱۶۰۸
۱۵گوانگ‌هیگون۱۵۷۵–۱۶۴۱پسر سونجو۱۶۰۸–۱۶۲۳
۱۶اینجو۱۵۹۵–۱۶۴۹برادرزاده گوانگ‌هیگون۱۶۲۳–۱۶۴۹
۱۷هیوجونگ۱۶۱۹–۱۶۵۹پسر اینجو۱۶۴۹–۱۶۵۹
۱۸هیونجونگ۱۶۴۱–۱۶۷۴پسر هیوجونگ۱۶۵۹–۱۶۷۴
۱۹سوکجونگ۱۶۶۱–۱۷۲۰پسر هیونجونگ۱۶۷۴–۱۷۲۰
۲۰گیونگ‌جونگ۱۶۸۸–۱۷۲۴پسر سوکجونگ۱۷۲۰–۱۷۲۴
۲۱یونگجو۱۶۹۴–۱۷۷۶پسر سوکجونگ۱۷۲۴–۱۷۷۶
۲۲جونگجو۱۷۵۲–۱۸۰۰نوه یونگجو۱۷۷۶–۱۸۰۰
۲۳سانجو۱۷۹۰–۱۸۳۴پسر جونگجو۱۸۰۰–۱۸۳۴
۲۴هونجونگ۱۸۲۷–۱۸۴۹نوه سانجو۱۸۳۴–۱۸۴۹
۲۵چولجونگ۱۸۳۱–۱۸۶۳نوه برادر جونگجو و فرزندخوانده هونجونگ۱۸۴۹–۱۸۶۳
۲۶گوجونگ۱۸۵۲–۱۹۱۹از نسل اینجو و فرزندخوانده چولجونگ۱۸۶۳–۱۹۰۷
۲۷سونجونگ۱۸۴۷–۱۹۲۶پسر گوجونگ۱۹۰۷–۱۹۱۰

امپراطوری کره

شمارهتصویرنام امپراتوردوره زندگانی (میلادی)نسبت با امپراتورهای قبلیدوره حکومت (میلادی)
۱گوجونگ۱۸۵۲–۱۹۱۹از نسل اینجو و فرزندخوانده چولجونگ۱۸۹۷–۱۹۰۷
۲سونجونگ۱۸۴۷–۱۹۲۶پسر گوجونگ۱۹۰۷–۱۹۱۰

سلطه ژاپن

شمارهتصویرنام امپراتوردوره زندگانی (میلادی)نسبت با امپراتورهای قبلیدوره حکومت (میلادی)
۱میجی۱۸۵۲–۱۹۱۲امپراتور ژاپن۱۹۱۰–۱۹۱۲
۲تایشو۱۸۷۹–۱۹۲۶پسر میجی۱۹۱۲–۱۹۲۶
۳شووا۱۹۰۱–۱۹۸۹پسر تایشو۱۹۲۶–۱۹۴۵

تقسیم کره

تقسیم کره به کره شمالی و کره جنوبی از پیروزی متفقین در جنگ دوم جهانی در سال ۱۹۴۵ و پایان ۳۵ سال سلطهٔ ژاپن بر کره نشأت گرفت. در طرحی که قریب به اتفاق کره‌ای‌ها باآن مخالف بودند، ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی توافق کردند که قیمومیت موقت کشور را از محل مدار ۳۸ درجه، برعهده گیرند. هدف از طرح قیمومیت کمک به ایجاد یک دولت موقت کره‌ای بود که «در موعدی مقرر مستقل و آزاد» شود.[4] اما اگرچه تاریخ برگزاری انتخابات هم مشخص شده بود، اتحاد جماهیر شوروی از همکاری با برنامه‌های سازمان ملل متحد برای برگزاری انتخابات آزاد و عمومی در دو کره سر باز زد و در نتیجهٔ آن، یک دولت کمونیست تحت حمایت اتحاد جماهیر شوروی به‌طور دائم در شمال تأسیس شد و یک دولت طرفدار غرب در جنوب.[5] دو ابرقدرت از رهبران متفاوتی جانبداری کردند. دو دولت مجزا در کشور برقرار شد که هر یک مدعی زمامداری تمام شبه‌جزیره بودند. در نتیجهٔ جنگ کره (۱۹۵۳–۱۹۵۰) دو کرهٔ مجزا بر جا ماند.

منابع

  1. "List of monarchs of Korea". Wikipedia. 2018-12-16.
  2. "List of monarchs of Korea". Wikipedia. 2018-12-16.
  3. "List of monarchs of Korea". Wikipedia. 2018-12-16.
  4. U.S. Library of Congress
  5. OnWar.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.