فرهنگ تاریخی سوئیس

فرهنگ تاریخی سوئیس دانشنامهای دربارهٔ تاریخ سوئیس است که نتایج پژوهش‌های تاریخیِ جدید را در دسترس مخاطبان عام قرار می‌دهد.

جلدهای اول تا سوم فرهنگ تاریخی سوئیس به زبان‌های آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی

متن کاملِ این دانشنامه تاکنون به سه زبانِ آلمانی، فرانسه و ایتالیایی (زبان‌های ملی و رسمی در سوئیس) چاپ و منتشر شده‌است.

منابع

  • Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Schwabe AG, Basel, ISBN 3-7965-1900-8 (2002–)
  • Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), Editions Gilles Attinger, Hauterive, ISBN 2-88256-133-4 (2002–)
  • Dizionario storico della Svizzera (DSS), Armando Dadò editore, Locarno, ISBN 88-8281-100-X (2002–)
  • Lexicon Istoric Retic (LIR), Kommissionsverlag Desertina, Chur, ISBN 978-3-85637-390-0 (vol.1: A-L), ISBN 978-3-85637-391-7 (vol. 2: M-Z)

  پیوند به بیرون

  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.