عبدالحسین وهاجی

عبدالحسین وهاجی وزیر بازرگانی در دولت اول هاشمی رفسنجانی و سرپرست وزارت اقتصاد و امور دارایی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی بود. وی در دولت یازدهم و نخستین سال دولت دوازدهم سفیر ایران در استرالیا بود.

عبدالحسین وهاجی
سفیر ایران در استرالیا
مشغول به کار
۲۹ مرداد ۱۳۹۳  ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
رئیس‌جمهورحسن روحانی
پس ازمحمود بابایی
پیش ازفریدون حق‌بین
وزیر بازرگانی ایران
مشغول به کار
۱۳۶۸  ۱۳۷۲
رئیس‌جمهوراکبر هاشمی رفسنجانی
پس ازحسن عابدی جعفری
پیش ازیحیی آل‌اسحاق
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران
مشغول به کار
مرداد ۱۳۷۲  مهر ۱۳۷۲
رئیس‌جمهوراکبر هاشمی رفسنجانی
پس ازمحسن نوربخش
پیش ازمرتضی محمدخان
اطلاعات شخصی
ملیت ایران
حزب سیاسیاصلاح طلب
پیشه، سیاستمدار
دیناسلام شیعه
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.