شمال اروپا

شمال اروپا واژه‌ای مرتبط با قسمت شمالی قارهٔ اروپا است. مرزهای دقیق آن هنوز مبهم و نامعین هستند و به طرق گوناگون بیان شده‌اند.

اروپای شمالی مشخص شده توسط سازمان ملل (رنگ آبی):
  اروپای شمالی
یک نقشهٔ آلمانی اروپای شمالی، چاپ شده در سال ۱۶۰۱ میلادی.

کشورهایی که سازمان ملل آنها را به‌عنوان اروپای شمالی مشخص کرده‌است:

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.