سه ژنرال میوشی

سه ژنرال میوشی (به ژاپنی: 三好三人衆) به سه سامورایی گفته می‌شود که بعد از مرگ میوشی ناگایوشی در سال ۱۵۶۴ همچنان رژیم میوشی را حمایت کردند و در نواحی اطراف پایتخت یا کینای به مبارزه با اودا نوبوناگا پرداختند. این سه نفر عبارت بودند از ایواناری تومومیچی، میوشی ناگایاسو و میوشی سوی که هر سه از خاندان میوشی یا از ملازمان این خاندان بودند.

رژیم میوشی یک نوع رژیم سامورایی بود که در دوره سنگوکو و از سال ۱۵۴۹ تا سال ۱۵۶۸ ادامه داشت. این نوع رژیم در واقع حالت اولیه رژیمی بود که بعدها اودا نوبوناگا با متحد کردن ولایت‌های مختلف توانست آن را توسعه دهد.

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.