زبان هیری موتو

زبان هیری موتو یکی از زبان‌های رسمی پاپوآ گینه نو است. این زبان ساده‌شدهٔ زبان موتو از خانوادهٔ زبان‌های آسترونزیایی است. هیرو موتو مشخصه‌هایی هم از یک نیم‌زبان و هم کریول را دارامی‌باشد. با این‌که این زبان ساده‌شدهٔ زبان موتو است و با وجود شباهت‌های واژگانی و خاستگاه نحوی مشترک، به علت تفاوت‌های دستوری و واج‌شناسی، درک زبان متقابل برای گویشوران این دو زبان دشوار است. در سال‌های گذشته استفاده از دو زبان انگلیسی و توک پیسین، کاربرد هیری موتو را کاهش داده‌است.

هیری موتو
Police Motu
منطقهپاپوآ گینه نو
شمار گویشوران
ناشناخته (بسیار اندک
۱۲۰هزار تن به عنوان زبان دوم اشاره‌شده 1992)[1]
ساده‌شدهٔ زبان موتو
(از خانوادهٔ زبان‌های آسترونزیایی)
وضعیت رسمی
زبان رسمی در
 پاپوآ گینه نو
کدهای زبان
ایزو ۱–۶۳۹ho
ایزو ۲–۶۳۹hmo
ایزو ۳–۶۳۹hmo

منابع

  1. هیری موتو در اتنولوگ (ویرایش ۱۷ام، ۲۰۱۳)

Wikipedia contributors, "Hiri Motu language," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiri_Motu_language&oldid=613700416 (accessed September 3, 2014).

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.