زبان هوسه

زبان هوسه یا زبان هوسایی یکی از زبان‌های چادی و از خانواده زبان‌های آفریقایی-آسیایی است که در بخش‌هایی از شرق و مرکز افریقا نزدیک به سی و پنج میلیون گویشور دارد. همچنین تخمین زده می‌شود نزدیک به هجده میلیون نفر نیز این زبان را به عنوان زبان دوم بکار ببرند.

پراکندگی جغرافیایی

این زبان در کشورهای چاد، بنین، توگو، نیجر، نیجریه، کامرون، غنا، سودان و ساحل عاج تکلم می‌شود. این زبان در مناطق مختلف گویش‌های متعددی را دارا است.

نگارش

زبان هوسه زبانی مکتوب است. برای این زبان دو شیوه نگارشی وجود دارد که نخستین آن الفبای برگرفته از لاتین است که به آن خط بوکو می‌گویند. دیگری الفبایی‌ست که بیشتر میان هوسه‌های مسلمان بکار می‌رود و از خط عربی برگرفته شده و به الفبای عجمی مشهور است.

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.