زبان هراری

زبان هراری یکی از زبان‌های سامی است که در کشور اتیوپی به آن تکلم می‌شود.شمار گویشوران این زبان را در حدود بیست و پنج هزار تن دانسته‌اند که بیشتر آنان به همراه زبان امهاری یا اورومو دوزبانه می‌باشند[1].شمار زیادی از لغات این زبان، عربی و شمار اندکی نیز ایتالیایی می‌باشند[2].

منابع

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.