زبان نیانورس

زبان نیانورس (به انگلیسی: Proto-Norse) یکی از زبان‌های هندواروپایی از شاخه ژرمنی بود که در اسکاندیناوی صحبت می‌شد. نیا-نورسی شکل قدیم‌تر زبان نروژی باستان است. نیانورسی بنابراین سلف زبان‌های امروزی نروژی، سوئدی، دانمارکی و چند زبان دیگر به‌شمار می‌آید. زبان نیانورسی حدوداً بین سال‌های ۲۰۰ تا ۶۰۰ یا ۷۰۰ پس از میلاد صحبت می‌شد.

زبان نیانورس
منطقهاسکاندیناوی
دورهاز قرن هشتم به زبان نورس باستان تکامل یافت
Elder Futhark
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹
فهرست لینگوییست
1be

باور بر این است که زبان نیا-نورسی طی سده‌های آغازین پس از میلاد به عنوان یکی از گویش‌های زبان نیاژرمنی شکل گرفته باشد. نیا-نورس، نخستین مرحله از تشکیل زبان‌های شاخه ژرمنی شمالی به‌شمار می‌آید.

زبان نیانورس زبانی است که سنگ‌نوشته‌های الدر فوتهارک به آن نوشته شده‌است.

منابع

    Riad, Tomas, 1998: The origin of Scandinavian tone accents. I: Diachronica XV(1). S.63–98.

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.