زبان نیااورالی

زبان نیااورالی (به انگلیسی: Proto-Uralic language) زبانی بازسازی شده مربوط به خانواده زبان‌های اورالی است. این زبان در اصل در ناحیه‌ای کوچک در سال‌های ۲۰۰۰–۷۰۰۰ (تخمین‌ها متفاوت است) قبل از میلاد استفاده می‌شده‌است. موقعیت دقیق منطقه نامعلوم است و فرضیه‌های متفاوتی وجود دارد ولی بیشتر در همسایگی کوه‌های اورال تخمین زده می‌شود.

نیااورالی
بازسازیزبان‌های اورالی
سرزمینجایی اطراف رشته‌کوه اورال
دوره۷٬۰۰۰–۲٬۰۰۰ ق. م
نوادگان
بازسازی‌شده
  • نیاسمویدی
  • نیاسامی
  • نیافینی

به نظر می‌رسد این زبان به دو زبان نیاسمویدی و نیافینی-اوگری منشعب شده باشد؛ که زبان نیافینی-اوگری تفاوت کمتری با زبان نیااورالی دارد.[1]

منابع

  1. Janhunen, Juha. 1981a. "در ساختار پرتو ارالی." فنلاندی اوگریک پژوهش44, 23–42. هلسینکی: Société finno-ougrienne.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.