زبان نوسو

زبان نوسو زبان کتابی مردمان یی در جمهوری خلق چین می‌باشد. دولت چین این زبان را به عنوان زبان معیار یی برگزیده‌است. این زبان دو میلیون گویشور دارد.

زبان نوسو
Nuosu
Liangshan
ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop
زبان بومی درجمهوری خلق چین
منطقهجنوب سیچوآن،شمال یون‌نان
قومیتمردمان یی
شمار گویشوران
۲ میلیون تن  (2000 census)[1]
چینی-تبتی
گونه‌های معیار
گویش لیانگشان
هجایی یی، پیشتر اندیشه‌نگار یی
کدهای زبان
ایزو ۱–۶۳۹ii
ایزو ۲–۶۳۹iii
ایزو ۳–۶۳۹iii
گلاتولوگsich1238[2]

منابع

  1. زبان نوسو
    Nuosu
    در اتنولوگ (ویرایش ۱۷ام، ۲۰۱۳)
  2. Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2013). "Sichuan Yi". Glottolog 2.2. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.

Wikipedia contributors, "Nuosu language," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuosu_language&oldid=611137943 (accessed August 2, 2014).

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.