زبان نوریک

زبان نوریک یا زبان سلتیک خاوری نام یکی از زبان‌های سلتیک قاره‌ای است. از این زبان اطلاعی جز دو نوشتهٔ مخدوش یکی در گرانفنشتاین اتریش و دیگری پتوی اسلوونی -که هر دو زمانی بخشی از استان نوریکوم روم بودند- در دست نیست. ولی از همین اندک هم برمی‌آید که زبانی بوده‌است مانند دیگر زبان‌های سلتی و به ویژه زبان گالیش.

منابع

    Wikipedia contributors, "Noric language," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Noric_language&oldid=460729758 (accessed February 6, 2012).

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.