زبان مختلط

زبان مختلط (به انگلیسی: Mixed language)، زبانی است که در میان یک گروه دو زبانه ایجاد می‌شود و جنبه‌های دو یا چند زبان را با هم ترکیب می‌کند اما به‌طور واضح از هر زبان واحد مشتق نمی‌شود در حالی که زبان کریؤل و زبان پیجین در جایی به وجود می‌آیند که گویندگان بسیاری از زبان‌ها یک زبان مشترک را به دست می‌آورند ولی یک زبان مختلط به‌طور معمول در جمعیتی ایجاد می‌شود که به هر دو زبان مبدأ مسلط است. از آن جا که همه زبان‌ها به واسطه دارا بودن وام‌واژه، میزانی از اختلاط را نشان می‌دهند، بحث این است که آیا می‌توان مفهوم یک زبان مختلط را به همه زبان‌ها ربط داد.

جستارهای وابسته

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.