زبان انتسی

زبان انتسی یکی از زبان‌های اورالی از شاخه زبان‌های سموئیدی رایج در منطقه سفلای رود ینی‌سئی در سرزمین کراسنویارسک کشور روسیه است که به دو گویش متفاوت ویژه مردم انتس ساکن در مناطق جنگلی و توندرا تقسیم می‌شود. زبان فوق که بیش از هفتاد تن گویشور ندارد یک زبان پیوندی است. این زبان تا پیش از سال ۱۹۸۰ فاقد کتابت بوده و از آن تاریخ بر اساس الفبای سیریلیک گونه‌ای خط برای آن ابداع شده است.

انتسی
Онаь базаан Ona' bazaan
زبان بومی درروسیه
منطقهسرزمین کراسنویارسک, سواحل جنوبی رود ینی‌سئی
قومیتمردم انتس
شمار گویشوران
70  (بدون تاریخ)
اورالی
 • سموئیدی
  • (core)
   • انتسی-ننتسی
    • انتسی
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹Either:
enf  انتسی جنگل
enh  انتسی توندرا

منابع

  • Сорокина, И. П.; Болина, Д .С.: Энецкий словарь с кратким грамматическим очерком : около 8.000 слов. Санкт-Петербург: Наука 2009, 488p. شابک ۹۷۸−۵−۹۸۱۸۷−۳۰۴−۱

  پیوندی به بیرون

  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.